Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.09.2021

Onko U:gilla riskinottokykyä taata tarvittaessa etanolitehtaan lainoja?

Aluesanomat / Olli Haapala

Uuteenkaupunkiin suunnitteilla oleva vehnäpohjainen etanolitehdas ja Punkaharjulle suunniteltu ohrapohjainen Suomen Bioetanoli Oy ovat tehdashankkeina kuin kaksi marjaa. Molemmat investoinnit ovat lämpövoimaloineen suuria, U:gissa noin 75 ja Punkaharjulla noin 100 miljoonaa euroa.

Suomen Bioetanolin aikoo valmistaa liikennepolttoaineeksi käytettävää biomassaetanolia Punkaharjulle rakennettavassa tuotantolaitoksessa. Laitoksen vuosituotanto on yli 80 miljoonaa litraa etanolia. Valmistuttuaan parin vuoden kuluttua tuotannon kapasiteetti vastaa 50 prosenttia liikennepolttoaine-etanolin vuotuisesta tarpeesta Suomessa. Pöyry Energy Oy:n etanoliyhtiölle tekemän selvityksen mukaan biomassaetanolin tuotanto Suomessa on toimiva ja taloudellisesti kannattava ratkaisu.

Suomen Bioetanolilla on valmiudet aloittaa tehdasinvestointi, muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettely (yva) on tehty ja ympäristö- ja vesilupa ovat lainvoimaisia.

Suomen Bioetanoli on hakenut teollisuus ja energiaministeriöltä investointiavustusta. Tehtaan kokonaisinvestointi on 100 miljoonaa euroa, josta lainarahoituksen osuus on 55 miljoonaa euroa. Valtio on varautunut 20 miljoonan euron investointitukeen bioperäisten liikennepolttoaineiden tuotannossa.

Kunnilta riskirahaa

Punkaharjun hankkeen omarahoitusosuudeksi tarvitaan 25 miljoonan euron riskipääomaa, josta seudun kuntien vastuulla on 10 miljoonaa euroa. Rahat menevät sijoitusyhtiölle, joka ostaa pääomallaan Suomen Bioetenoli Oy:n osakkeita.

Punkaharjulla rahoitusta järjestelee Pohjola Corporate Finance Oy ja  Uudessakaupungissa mahdollisesti perustettava yhtiö, jolle on esitetty työnimeä Ukibio Oy. Yhtiön tehtävänä on lähinnä valtion investointituen hakeminen Hangonsaareen suunnitellulle etanolitehtaalle.

Punkaharjulla rahoituksesta puuttuu 15 miljoonaa. Jos rahoitus järjestyy, tehtaan tuotannon arvioidaan alkavan noin kahden vuoden kuluttua. Puuttuva rahoitus on tarkoitus kerätä erityyppisinä lainoina, joista Punkaharjun kunta on taannut 4,0 miljoonan euron lainan ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä 3,0 miljoonan euron lainan. Savonlinnan kaupungilta ja muilta kunnilta haettiin takauksia yhteensä 3,0 miljoonan euron lainoille. Yksityis- ja julkissijoittajalta hankittaisiin molemmilta 3,5 miljoonan euron pääomalaina.

Näin saataisiin kasaan 17 miljoonaa euroa, josta siis 15 miljoonaa käytettäisiin rahoitukseen ja 2,0 miljoonaa euroa korko- ja muihin kuluihin. Rahat nostaisi bullet-lainana Punkaharjun kunnan omistama Bio Port Oy (entinen Pihlaport Oy), jonka omistus Suomen Bioetanolista muutetaan takausten ja pääomalainojen mukaiseen suhteeseen hankkeeseen lähtevien muiden rahoittajien kanssa.

Savonlinna: Ei!

Ainakin Savonlinnan osalta rahoitus jää saamatta, sillä kaupunki on tehnyt päätöksen, ettei se myönnä Pihlaport Oy:lle Punkaharjun kunnan ehdottamaa 2,0 miljoonan euron omavelkaista takausta. Savonlinnan kaupunginjohtajan esitti, ettei haettua takausta myönnetä, koska takausten antaminen toisen kunnan elinkeinopoliittiseen hankkeeseen ei kuulu kaupungin tehtäviin. Savonlinna voi tukea etanolihanketta vain Savonlinnan seudun kuntayhtymän kautta ja sen resurssien puitteissa.

Kaupunki olikin jo tukenut bioetanolihankketta, sillä kuntayhtymä on jo aikaisemmin panostanut hankkeeseen noin 200.000 euroa.

Kaupunginjohtajan lisäperuste oli näkemys, ettei kaupungilla ei ole riittävää riskinottokykyä. Kaupunki ei myöskään halunnut ostaa Suomen Bioetanoli Oy:n osakkeita.

Sen sijaan Parikkalan kunnanvaltuusto myönsi 1,0 miljoonan euron omavelkaisen takauksen Bio Port Oy:lle otettavan velan vakuudeksi. Takuun ehtona oli etanolitehdashankkeen toteutuminen. Kunnanjohtaja oli eri mieltä, hän oli esittänyt, hallituksessa, ettei takuuta myönnetä ilman riskit kattavia vakuuksia. Lisäksi kunnanjohtaja piti epäselvänä sitä kuuluvatko toisessa kunnassa olevan yrityksen yritystuet Parikkalalle. 

Savonlinnan Seudun Kuntayhtymä päätti maaliskuussa ottaa 3,0 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan ja teki samansuuruisen sijoituksen Bio Port Oy:öön tarkoituksena ostaa Suomen Bioetanoli Oy:n uusia osakkeita Bio Port Oy:lle.

Askeleen edellä

Suomen Bioetanoli on askeleen edellä U:gin etanolihanketta. Muutamia kymmeniä tuhansia euroja hankkeensa suunnitteluun varannut ja käyttänyt Uusikaupunki joutunee kuitenkin toistamaan samantyyppiset suurhankkeen kuviot, joista Punkaharju on jo osittain selvinnyt tai selviämässä.

Itse tuotantolaitoksen investoinnit ovat sitä luokkaa, että hankkeen toteutuminen edellyttää vähintään 30-40 miljoonan euron ulkopuolista sijoituspääomaa, valtion investointitukea jota on mahdollisesti saatavilla noin 10-15 miljoonaa euroa, ja muuta (kuntien?) riskirahaa mahdollisuuksien mukaan.

Näin perustettava yhtiö (Ukibio) saisi punkaharjulaisen Bio Port Oy:n roolin, jolla on tehtaan rakennuttajana samantyyppinen tehtävä kuin Finnprotein Oy:llä omassa teollisuushankkeessaan: kasaan saatu pääoma realisoidaan omistaja- ja samalla rakennuttajayhtiön osakkeiksi.

Uudenkaupungin konsernivelat ovat likimain yhtä suuret kuin Savonlinnan kaupungin velat. Mutta onko U:gilla riskinottokykyä taata tarvittaessa lainoja, joilla pääomitettaisiin etanolitehtaan rakentajayhtiötä?

 

Etanolitehdas on kaupungin ja kolmen yksityishenkilön yhtiön hanke

Kaupungin yhtiö viinatehtailijaksi: etanolilaitokseen sovelletaan yva-menettelyä

Uudenkaupungin bioetanolitehtaasta maakunnan kärkihanke

Etanolitehdas Uuteenkaupunkiin – raaka-aineena vehnä

Lisätty ke 23.11.2011 | 13 kommenttia

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös