Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.01.2022

Selkämeren kansallispuisto ulottuu Vakka-Suomen merialueelle

Aluesanomat

Ympäristöministeriö lähetti tänään hallituksen esitykseksi laista Selkämeren kansallispuistoksi lausuntokierrokselle. Lausuntoaika päättyy 25. toukokuuta. Kansallispuisto sijoittuu hallituksen luonnoksen mukaan pääosin aavan meren matalikoille Satakunnan ja Varsinais-Suomen meri- ja maa-alueelle. Puiston vesipinta-ala on 90.000 ja maapinta-ala 1.600 hehtaaria. Puisto on rajattu pohjois-eletäsuunnassa 160 kilometrin matkalle, Merikarvian Ourasta Kustavin Katanpäähän. Puisto toteutuisi nyt alkuperäistä Metsähallituksen esitystä suppeampana.

Kansallispuiston rajausesityksessä on mukana valtiolle Natura 2000 -verkostoon hankittuja saaria sekä valtion omistamia vesialueita. Hallituksen esityksen luonnoksessa kansallispuisto sijoittuisi pääosin aavan meren matalikoille Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntiin. Valtion yleisiltä vesialueilta kansallispuistoon kaavaillut alueet ovat keskimäärin alle 20 metriä syviä. Juuri näillä alueilla edellytykset luonnon monimuotoisuudelle ovat parhaat.

Kansallispuisto olisi toteutuessaan yksi Itämeren merkittävimmistä merellisistä suojelualueista. Valtioneuvosto teki viime lokakuussa juhlaistunnossaan Turussa periaatepäätöksen Selkämeren kansallispuiston perustamisesta. Suunnitelmia puistosta tehtiin yhdeksän vuotta.

Laki voimaan ennen kesää?

Kansallispuiston perustamisella suojeltaisiin pohjois–eteläsuunnassa noin 160 kilometrin pituinen Selkämeren aavan meren alue ja siihen liittyviä saaristoja sekä eräitä rannikon alueita. Kansallispuiston alueet koostuvat valtaosin valtion yleisistä vesialueista, joista osa sisältyy Euroopan yhteisön Natura 2000 – verkostoon.

Kansallispuiston maa-alueet kuuluvat puolestaan sekä Natura 2000 -verkostoon että kansallisiin luonnonsuojeluohjelmiin, lähinnä valtakunnalliseen rantojen suojeluohjelmaan.

Perustettavaksi ehdotetun Selkämeren kansallispuiston omistaa valtio ja sen pinta-ala on noin 91.200 hehtaaria. Pinta-alasta on valtion omistuksessa olevia maa-alueita noin 1.547 hehtaaria, valtion omistamia yksityisiä vesialueita noin 4.748 hehtaaria ja valtion yleisiä vesialueita noin 84.910 hehtaaria. Kansallispuiston perustamisen jälkeen siihen on tarkoitus liittää noin 1.200 hehtaaria Rauman kaupungin omistamia alueita. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Katanpäästä Ouraan

Kansallispuistoalueeseen sisältyy osia yhteensä kymmenestä erillisestä Natura 2000 –verkostoon kuuluvasta EY:n luontodirektiivin tai EY:n lintudirektiivin mukaisista SPA – alueista. Näitä ovat muunn muassa ovat Seksmiilarin saaristo, Katanpää, Uudenkaupungin saaristo, Rauman saaristo, Luvian saaristo, Preiviikinlahti, Gummandooran saaristo, Pooskerin saaristo, Ouran saaristo ja Kasalanjokisuu. Kansallisiin suojelupäätöksiin liittyen alueita

koskee erityisesti noin 20 vuotta sitten tehty valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesta rantojensuojeluohjelmasta, jossa suojeltavia kohteita olivat juuri muun muassa Seksmiilarin saaristo, Uudenkaupungin saaristo, Rauman saaristo ja Luvian saaristo.

Kansallispuistoa varten voidaan hankkia lisäalueita. Puiston hallinnasta ja hoidosta vastaava Metsähallitus on arvioinut, että Selkämeren kansallispuiston käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat noin 185.000 euroa vuodessa.

Lisäksi kansallispuiston toiminnan käynnistäminen edellyttäisi vuosittaista 150.000 euron lisäystä määrärahoihin ensimmäisten viiden vuoden aikana.

Ammattikalastus huomioidaan

Selkämeren merialue on säilynyt verraten puhtaana. Rehevöitymisen vaikutusta meren ekosysteemeihin on nähtävissä selvästi vähemmän kuin esimerkiksi Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Tästä johtuen Selkämerellä on myös edelleen elinvoimaista ammattikalastusta, jota kehitetään määrätietoisesti yhteiskunnan tukitoimin. Uusikaupunki on eräs länsirannikon vahvimmista kalatalouden keskuspaikoista, mutta myös muissa kunnissa on ammattikalastusta ja vesiviljelyä.

Neljä vuotta sitten esimerkiksi Uudessakaupungissa toimi 24 päätoimista ammattikalastajaa ja kalansaaliin arvo pyyntialueella (ruutu 47), joka

kattaa Vakka-Suomen alueen, oli 1,2 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin edustalla on voimassa olevia ympäristölupia yhteensä 11 kalan kasvatuslaitoksella, joiden lupien mukainen vuosituotanto on 570 tonnia. Ne kaikki sijoittuvat kansallispuiston itäpuolella oleville yksityisille vesialueille. Ammattikalastuksen painopiste on tällä hetkellä niin ikään lähellä rannikkoa ja silakan troolauksen osalta avomerellä.

Hylje ja merimetso

Selkämeren kansallispuiston niissä osissa, jotka sijoittuvat valtion yleisille vesialueille, voidaan Metsähallituksen luvalla ryhtyä erityisiin toimiin harmaahylje- ja merimetsokantojen sääntelemiseksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Selkämeren kansallispuistosta

Kartta ehdotetuiksi rajoiksi

Lisätty pe 23.4.2010 | 13 kommenttia

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös