Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.01.2022

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Aluesanomat

Biovakka Suomi Oy Topinojan biokaasulaitosta aiotaan laajentaa. Laitoksen vuosittainen eloperäisen aineksen käsittelykapasiteetti nousisi suunnitelman mukaan nykyisestä 75.000 tonnista 240.000 - 360.000 tonniin. Laajennuksen ympäristövaikutuksia arvioidaan parhaillaan. Varsinais-Suomen ely-keskus on antanut yva-ohjelmasta lausuntonsa.

Alkusysäyksen biokaasulaitoksen laajentamiselle antoi Turun kaupungin tavoite lisätä merkittävästi biokaasun hyötykäyttöä. Kaupungin arvion mukaan biokaasua voitaisiin parhaiten hyödyntää liikennepolttoaineena. Turussa suunnitellaan biokaasubussien käyttöönottoa kaupunkiliikenteessä jo parin vuoden kuluessa. Jatkossa myös muut autot, kuten taksit ja jäteautot, kulkisivat biokaasulla.

Biovakka on valmistellut yva-arviointiohjelman, joka sisältää nykyisin raaka-aineena käytetyn jätevesilietteiden lisäksi myös muiden käyttökelpoisten jäteaineksien käytön. Turun seudullisen jätevedenpuhdistamon jätevesilietteitä käsitellään tällä hetkellä 75.000 tonnia vuodessa. Määrä kasvaisi laajennuksessa 3-, tai 5-kertaiseksi.

Laajennus on suunniteltu sijoitettavaksi jo olemassa olevan biokaasulaitoksen välittömään läheisyyteen.

Hankkeesta on annettu yhdeksän lausuntoa ja esitetty yksi mielipide.

Yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ely-keskus on antanut yva-ohjelmasta lausuntonsa.

-Hankkeessa keskeisimmät ja merkittävät vaikutukset on tuotu ohjelmassa hyvin esille ja niiden tarkastelu on suunniteltu varsin kattavasti. Arvioinnin tulokset tullaan esittämään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tammi-helmikuussa. Keskeiset ympäristövaikutukset kohdentuvat ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Ilman kautta leviävät kaasu- ja hiukkasmaiset päästöt mahdollisine haju- ja terveysvaikutuksineen ovat arvioinnissa keskeisellä sijalla. Poikkeustilanteet, kuten onnettomuudet ja häiriöt laitteistojen toiminnassa, ovat keskeisiä ja riskinarviointiin tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Myös tarkasteltavan vaikutusalueen tulee olla tässä mielessä riittävän laaja, sanotaan ely-keskuksen lausunnossa.

Ely-keskus haluaa tarkennuksia muun muassa jätevesien määrään, hajuvaikutuksien laajuuteen, kemikaalien varastointiin ja varastoitavan biokaasun määrään. Erityisesti on selvitettävä onnettomuuden yhteydessä suuren kaasumäärän äkillisen vapautumisen vaikutukset.

Lisäksi ely-keskus suosittelee asukasmielipiteiden kartoitusta erillisellä kyselyllä tai haastattelulla, jos vastaavaa tietoa ole saatavilla muualta. –olha.

 

 

 

 

Lisätty pe 14.12.2012 | kommentoi

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös