Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.01.2022

Munaistenmetsän kaatopaikka myyntiin – hinta täydellinen arvoitus

Aluesanomat

Uudenkaupungin kaupunginhallitus aikoo panna Munaistenmetsän kaatopaikka-alueen ja sen toiminnot myyntiin. Hallitus hakee valtuustolta valtuutusta järjestää kaatopaikan myynnistä tarjouskilpailu. Ensi vaiheessa hallitus laatisi tarjouskilpailun ehdot ja hyväksyisi tarjouspyynnön sisällön. Apuna hallituksella on FCG Finnish Consulting Group Oy:n selvitys.

Ostajaehdokasta haetaan Munaistenmetsän kaatopaikan täyttötilavuudelle, rakennetun laajennusalueen maapohjalle ja rakenteille, rakentamattomalle laajennusalueelle, jätteiden vastaanotolle ja kaatopaikan muulle toiminnalle sekä kaatopaikan toimintaan oleellisesti liittyville muille rakennuksille, kalustolle ja rakenteille. Hallitus määrittelee tarjouspyynnössään kaatopaikkamaksun muutosten perusteet, jolloin niiden muuttuminen on edelleen kaupungin päätettävissä. Jätteiden keräys- ja kuljetusjärjestelmät eivät kuulu kilpailutukseen, ja ne säilyvät nykyisellään.

Haja-asutusalueen jätehuolto jää kaupungille, samoin kierrätyskeskuksen toiminta ja ongelmajätteistä huolehtiminen. Kaupunki on edelleen kaatopaikasta vastaava jätehuollon viranomainen, joka järjestää muun muassa jätehuollon, määrää jätetaksat ja vastaa jätehuollosta alue- ja muille viranomaisille.

Uusi jätelaki ei myynnin syy

Munaistenmetsän kaatopaikan myyntiin ollaan päätymässä alati vähentyvien jätemäärien takia. Kaatopaikalla on ympäristölupa 4,6 hehtaarin alueelle, jonka täyttötilavuus on noin 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Jätehuoltoliikelaitos on arvioinut tilan riittävän 40 vuodeksi. Alueelle tehtiin kolme vuotta sitten miljoonan euron laajennus, jonka on uskotaan riittävän 10 vuodeksi. Sinä aikana alueen seinämiin joudutaan investoimaan yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa.

Konsulttitoimisto FCG Finnish Consulting Group Oy esittää lausunnossaan näkökohtia kaatopaikasta luopumiselle ja myynnin kilpailuttamiselle. Näkökohdat perustuvat ympäristöministeriön ylijohtaja Pekka Jalkasen toukokuiseen esitelmään jätelakityöryhmän mietinnöstä.

Jätelain uudistus etenee ensin lakiesityksenä eduskuntaan tänä syksynä, jolloin jätelaki astuisi voimaan 1-2 vuoden kuluessa. Jätehuollon halutaan toimivan ja toiminta halutaan turvata kaikissa oloissa ja kaikkialla, myös taloudellisen laskusuhdanteen aikana ja haja-asutusalueilla. Samoin palvelujen ja maksujen tasapuolisuus halutaan turvata kaikille. Näinollen kaatopaikan kannnalta pitkän aikavälin investointipäätösten edellytyksenä on ”riittävien jätevirtojen takaaminen suuria kokonaisuuksia hallitsevalle julkiselle toimijalle”.

Ylijohtaja Jalkasen mukaan tilanne, jossa kunta tilaa pääosan jätehuollon palveluista yrittäjiltä, edistää myös kilpailua jätteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä, ja eritoten uusien innovaatioiden syntymistä jätehuoltoon.

Jätelain uudistus ei kuitenkaan ”muuta merkittävästi jätehuollon vastuita ja järjestämisvelvoitteita. Munaistenmetsän kaatopaikan ja jätehuoltotoimintojen myymiseen tai myymättä jättämiseen jätelain uudistuksella ei ole vaikutusta”.

Toiminta tehostuisi

Munaistenmetsän kaatopaikalle tuodaan tänä vuonna noin 9 miljoonaa kiloa yhdyskuntajätettä. Viime vuonna yhdyskuntajätettä tuotiin 11 miljoonaa kiloa. Jätetyyppien yhteismäärät olivat vastaavasti 12 ja 9,8 miljoonaa kiloa. Kaatopaikoille tuotavien jätteiden määrät laskevat. Tähän vaikuttaa vaikuttaa merkittävästi kielto biohajoavien (mukana paperipohjaiset jätteet) jätteiden sijoittamisesta kaatopaikoille ja jätteiden hyötykäytön jatkuva tehostuminen.

Jätemäärien vähentyminen merkitsee – ilman uusia jätelajikkeita – jätteen käsittelyn taksojen jatkuvaa nousua.

”Uudenkaupungin kaupungin lähikunnat ovat pääosin liittyneet alueellisiin jätehuoltoyhtiöihin, eli etelässä Turun Seudun Jätehuolto Oy:öön, pohjoisessa Rauman seudun jätehuoltolaitokseen (joka on kunnallinen liikelaitos) ja koillisessa Satakierto Oy:öön. Munaistenmetsän kaatopaikan toiminta-alueen laajentamiseen kaupungin omana toimintana ei näyttäisi juurikaan olevan mahdollisuuksia”.

FCG:n konsultit pitävät kaatopaikan ja sen toimintojen myymistä mahdollisena takuuna siitä, että kaatopaikka säilyy toimivana ja taksoiltaan kohtuullisena. Yksityisen yrityksen tai alueellisen jätehuoltoyhtiön omistuksessa kaatopaikka olisi tehokkaassa käytössä, jolloin yrityksen asiakkaina olisi muitakin kuin Uudenkaupungin kaupunki.

Paljonko euroja kaatopaikasta? 

-Kunnalla ei ole velvollisuutta toteuttaa hankintaa, vaikka se on käynnistänyt hankintalain mukaisen hankintamenettelyn (myynnin). Kunta voi aina halutessaan keskeyttää hankintamenettelyn. Keskeyttäminen ei edellytä mitään poikkeuksellisia olosuhteita tai erityisiä syitä, todetaan FCG:stä.

FCG teki laskelman Munaistenmetsän nykyisen kaatopaikan arvosta noin kaksi vuotta sitten. Laskelmassa arvioitiin ensimmäisen täyttövaiheen rakenteiden arvo ja kaatopaikan jäljellä olevan täyttötilavuuden arvo. Täyttötilavuuksiin ja rakenteisiin perustuvia arvoja ei pidetä kuitenkaan oikeana, arvioidulla kustannusten rakenteella kaatopaikan myynnistä ”olisi tullut ostajalle huomattava kate”. FCG katsoi, että kaatopaikasta saatava korvaus ”voisi olla jopa huomattavasti korkeampi kuin aikaisemmin on arvioitu”. Toissa vuonna arvioitua hintaa ei kerrota.

Kaatopaikan todellinen hinta selviää vasta tarjouskilpailussa.

Myydään, ei myydä, yritetään edes

Kaatopaikan myynnistä ja ylipäätään jatkotoimenpiteistä ei oltu kaupunginhallituksessa yksimielisiä. Harto Forss (vas) esitti ettei kaatopaikkaa myydä. Häntä ei kannatettu ja esitys raukesi. Juha Nevavuori (kesk) esitti menettelyn käynnistämistä kuitenkin niin, että tarjouspyynnöt tehtäsiiin vasta sitten kun uusi loppusuoralla oleva jätelaki on valmis. Nevavuorta ei kannatettu.

Hallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki luopuu Munaistenmetsän kaatopaikasta. -Joka tapauksessa joudumme hakemaan ratkaisuja yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Turun seutu, samoin Salon seutu ja pohjoinen suunta on alueellisesti jo yhtiöiden sisällä. Aluetta jota tarvittaisiin (kaatopaikan) laajentumiseen ei oikeastaan ole tarjolla, kertoi talousjohtaja Anne Takala.

Laki julkisista hankinnoista ei koske omaisuuden myyntiä. -Sen sijaan se koskee palveluiden kilpailuttamista. Jos menettely esimerkiksi keskeytetään, perusteluiden täytyy olla hyvät. Kaupungin ehdot on määriteltävä tarkoin, samoin se mihin hintatarjouksen tulee perustua, summasi talousjohtaja Takala.

Lisätty ma 31.5.2010 | 5 kommenttia

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös