Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 16.01.2022

Ministeriön esitys Selkämeren kansallispuistosta valmis: Vakka-Suomi mukana

Aluesanomat

Ympäristöministeriö on saanut valmiiksi lakiehdotuksen Selkämeren kansallispuiston perustamisesta. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallispuiston perustamisesta 200-vuotisjuhlaistunnossaan viime vuoden lokakuussa.

Esityksen mukaan Selkämeren kansallispuisto perustettaisiin noin 160 km pitkälle alueelle, joka ulottuu kapeahkona vyöhykkeenä Kustavin edustalta Merikarvialle. Puisto koostuisi pääasiassa valtion omistuksessa olevista aavan meren matalikoista ja luodoista sekä eräistä yksittäisistä saarista. Pinta-alaltaan ehdotettu kansallispuisto olisi runsaat 90.000 hehtaaria.

Ministeriön esittämässä muodossa ja laajuudessa Selkämeren kansallispuisto olisi paitsi Suomen niin myös koko Itämeren merkittävin merensuojelualue. Se turvaisi erityisesti Selkämeren merenalaisten ekosysteemien säilymisen. Ehdotettu kansallispuisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös ilmastonmuutoksen tutkimukseen.

Hylkeitä voi metsästää

Ensimmäisen kerran kansallispuiston perustamistarkoituksessa on mainittu luonnonkalakantojen turvaaminen. Puiston sisältävät aavan meren matalikot ovat monille kalalajeille arvokkaita lisääntymisalueita. Kalastolle haitallisten eläinlajien, kuten harmaahylkeen metsästys esitetään sallittavaksi koko puiston alueella kansallisen kannan hoitosuunnitelman mukaisesti. Tämä tukisi osaltaan luonnonkalaan perustuvan perinteisen merikalastuksen jatkuvuutta ja kalatalouden kestävyyttä Selkämerellä.

Lakiesityksessä on erityisesti pyritty huomioimaan varsinkin Vakka-Suomelle tärkeä kalatalous. Potentiaaliset kalanviljelyalueet on rajattu kansallispuiston ulkopuolelle. Kalastus ehdotetaan sallittavaksi koko Selkämeren kansallispuistossa ilman erillistä lupaa.

Aiemmin laadittu hallituksen esitysluonnos on ollut laajalla lausuntokierroksella. Hallituksen käsiteltäväksi annettavassa esityksessä lausunnonantajien näkemyksiä on otettu huomioon joko säädöksiä tai esityksen perusteluja muuttamalla. Tämän mukaisesti on muun muassa täsmennetty valtiolle luonnonsuojeluun hankittujen alueiden kansallispuistoon liittämisen edellytyksiä.

Säpin muflonien metsästäminen sallittaisiin niin ikään. Mahdollisuutta vesilintujen syysmetsästykseen yleisvesien luodoilla laajennettaisiin koskemaan Räyhien, Bokreivien ja Harmaalettojen lisäksi myös Kasalabodan luotoja Merikarvialla.

Mainitut muutokset lieventäisivät osaltaan paikallisväestön keskuudessa kansallispuistoa kohtaan kielteisiksi koettuja näkemyksiä, mutta eivät kuitenkaan heikentäisi Selkämeren kansallispuiston luonnonsuojelullisten tavoitteiden saavuttamista.

Lakiehdotus Selkämeren kansallispuiston perustamiseksi annetaan eduskunnalle mahdollisimman pian.

Lisätty ti 22.6.2010 | 7 kommenttia

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös