Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.09.2021

Merialueen kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröintilaki voimaan ensi vuoden alusta

Aluesanomat

Kaikki alukset, joilla merellä pyydystetään kalaa myytäväksi, tulee jatkossa rekisteröidä kalastusalusrekisteriin ennen toiminnan aloittamista. Käytännössä määräys ei ole uusi, koska unionin lainsäädännössä saman sisältöinen määräys on ollut voimassa jo kauan. Kalastusalusrekisteriä pidetään Varsinais-Suomen rannikon osalta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina eduskunnan vastauksen hallituksen lakiesitykseen merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki heinäkuun puolivälissä. Laki tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Uusia vaatimuksia

Laissa säädetään myös uusista vaatimuksista, jotka kiintiöityjä kalalajeja kalastavien avomerialusten haltijoiden on täytettävä ennen kuin alus voidaan rekisteröidä. Tämän lisäksi kiintiöityjä kalalajeja kalastavien avomerialusten omistajien on ennen rekisteröimistä ja kalastustoiminnan aikana pystyttävä osoittamaan, että aluksen harjoittamalla kalastuksella on riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen kalastuselinkeinoon.

Alukset ryhmitellään rekisteröinnin yhteydessä kolmeen ryhmään: alle 12 metrin pituisiin rannikkoaluksiin, vähintään 12 metrin pituisiin avomerialuksiin sekä vesiviljelyaluksiin. Rannikkoaluksille ja avomerialuksille tullaan säätämään valtioneuvoston asetuksella alusryhmäkohtainen rekisteritilan enimmäiskoko. Euroopan unionissa on vahvistettu jokaiselle kaupallista kalastusta harjoittavalle jäsenmaalle kalastuskapasiteetti, jota se ei saa ylittää. Säätämällä alusryhmäkohtaiset rekisteritilan enimmäiskoot Suomi varmistaa, että se ei ylitä sallittua kalastuskapasiteettiaan.

Ensin lupa sitten alus

Lailla on pyritty helpottamaan kalastustoiminnan harjoittamista säätämällä mahdollisuudesta hakea rekisteröintilupa jo ennen kalastusaluksen hankintaa. Rekisteröintiluvan saatuaan kalastajalla on aina vähintään vuosi aikaa hankkia sopivaksi katsomansa kalastusalus, ja hän voi olla varma, että hän saa sen rekisteriin. Kalastusaluksen hankintaa on myös haluttu helpottaa säätämällä aluksen omistajalle oikeus säilyttää rekisteristä poistamansa kalastusaluksen rekisteritila määräajan itsellään.

Euroopan unioni säätelee yhteisön asetuksin kattavasti merialueilla harjoitettavaa kaupallista kalastusta Suomessa. Laissa merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä säädetään unionin säädöksiä täydentävät kansalliset perussäännökset muun muassa velvollisuudesta rekisteröidä kalastus- ja vesiviljelyalukset, rekisteröinnissä noudatettavasta menettelystä, rekisteröinnin valvonnasta, alusten poistamisesta rekisteristä sekä rekisteriin merkittävistä tiedoista ja niiden säilyttämisestä rekisterissä.

Lisätty pe 2.7.2010 | kommentoi

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös