Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.01.2022

Joka toinen eläinsuojelutarkastus johtaa toimenpiteisiin

Aluesanomat

Virkaeläinlääkärit tekivät viime vuonna yli 3.200 epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutarkastusta. Joka toisessa tarkastuksessa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä ja ryhdyttiin eläinsuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin. Aiempien vuosien tapaan vakavien laiminlyöntien kohteena olivat useimmiten lemmikkieläimet.

Eläinten hyvinvointia koskevan turvaamisen osalta tilanne ei viime vuodesta ole juuri muuttunut.

Tehdyistä tarkastuksista noin 1.700 kohdistui tuotantoeläimiin ja 1.500 lemmikkieläimiin. Yli 80 prosenttia lemmikkieläinten tarkastuksista kohdistui kissoihin tai koiriin, kun taas tuotantoeläintiloilla tarkastettiin epäilyn perusteella eniten nautojen (45 prosenttia) ja hevosten (23 prosenttia) pito-olosuhteita.

Noin puolelle tarkastetuista tuotantoeläintiloista ja kolmasosalle lemmikkieläimen pitokohteista annettiin määräys korjata eläinten olosuhteet määräajassa lain edellyttämälle vähimmäistasolle. Kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ryhdyttiin neljällä prosentilla tarkastetuista tuotantoeläintiloista ja 15 prosentilla lemmikkieläinten pitokohteista. Tulokset ovat yhteneväisiä edellisten vuosien tuloksien kanssa.

Kuntiin valvontaeläinlääkäreitä

Epäilyyn perustuvan eläinsuojelutarkastuksen tekee useimmiten kunnan virkaeläinlääkäri. Eläinsuojelutarkastuksen tekijän asema on koettu hankalaksi tapauksissa, joissa eläinlääkärillä on asiakassuhde tarkastuksen kohteena olevaan tilaan. Viime marraskuussa voimaan astuneen uuden eläinlääkintähuoltolain yhtenä tehtävänä on varmistaa eläinsuojeluvalvonnan erottaminen eläinlääkäreiden muista tehtävistä. Tavoitteena on saada kunnat palkkaamaan valtion varoin alueelleen pelkästään valvontatehtäviin keskittyviä virkaeläinlääkäreitä.

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tekevät myös terveystarkastajat sekä poliisi. Viranomaisten lisäksi eläinsuojelutarkastuksia tekevät aluehallintovirastojen valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat.

Uusia läänineläinlääkäreitä

Uusi eläinlääkintähuoltolaki toi myös aluehallintovirastoihin 15 uutta läänineläinlääkäriä, jotka vastaavat tuotantoeläintilojen säännönmukaisesta valvonnasta. Läänineläinlääkärit vastaavat paikallisen eläinsuojeluviranomaisen (kunnaneläinlääkäri, terveystarkastaja tai poliisi) pyynnöstä myös vaikeimpien eläinsuojelutehtävien hoidosta, mikä tulee tehostamaan ja yhtenäistämään eläinsuojelun valvontaa.

Epäilyn herätessä ota yhteyttä paikallisiin eläinsuojeluviranomaisiin. Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisesti, tulee ottaa yhteyttä paikalliseen eläinsuojeluviranomaiseen, jolla on oikeus tarkastuksen tekemiseen. Lievien eläinsuojelullisten epäkohtien korjaamiseksi tarkastuksen suorittaja antaa eläimen omistajalle neuvoja, joilla pyritään edistämään eläimen hyvinvointia.

Seurauksena myös haltuunotto

Mikäli tarkastuksessa havaitaan säädösten laiminlyöntejä, eläimen omistajalle annetaan määräys korjata tilanne määräajassa. Määräajan umpeuduttua kohteeseen tehdään uusintatarkastus, jolla valvotaan, että määräystä on noudatettu. Tarvittaessa annettua päätöstä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että määrätyt toimenpiteet teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Eläinsuojelulain mukaan viranomaiset voivat tarkastuskäynnillä ryhtyä myös välittömiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, mikäli eläinsuojelulliset syyt niin vaativat.

Lemmikkieläinten vakavissa laiminlyöntitapauksissa päädytään useimmiten eläinten kiireelliseen haltuunottoon.

Tuotantoeläimille järjestetään ensiapuna ruokaa ja juomaa sekä hoitaja paikan päälle, tai vaihtoehtoisesti järjestetään hoitoa muualla. Mikäli eläinten hoito ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, ne voidaan lopettaa.

Lisätty ti 10.8.2010 | kommentoi

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös