Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.01.2022

Uusikaupunki ei lähde euroilla mukaan Ahmasveden kunnostukseen

Aluesanomat

 

Uusikaupunki ei lähde rahallisesti, ainakaan tässä vaiheessa, mukaan Lokalahden Ahmasveden kunnostustoimien suunnitteluun ja toteutukseen. Ympäristö- ja lupalautakunta lupaa sen sijaan edistää yhteistyötä viranomaisten ja Ahmasveden hoitoyhdistys ry:n välillä.

Ahmasveden ranta-asukkaat ovat olleet huolestuneita järvensä tilan heikkenemisestä. Hoitoyhdistys on teettänyt kartoituksen järven valuma-alueesta ja selvittäneet järven kuormituslähteitä. Kartoitus osoittaa kuormituksen vähentämisen edellyttävän kunnostustöitä järven valuma-alueella. Tällaisia olisivat mahdolliset ojitusjärjestelyt ja laskeutusaltaiden rakentaminen. Tämä taas edellyttäisi muun muassa lupakäytäntöjen vaatimaa yhteydenpitoa maanomistajiin sekä valtion ja kunnan viranomaisiin.

Ely-keskus ja kaupunki

Ahmasveden hoitoyhdistys on tehnyt aloitteen kunnostuksesta järven tilan parantamiseksi. Aloite on lähetetty  Varsinais-Suomen ely-keskukselle, ja toimitettu myös kaupungin ympäristönsuojelutoimelle. Aloitteessa halutaan ely-keskuksen ja kaupungin osallistuvan Ahmasveden kunnostustoimien suunnitteluun ja toteutukseen, tai muuten osallistumaan hankkeeseen.

Vs. ympäristösihteeri Tuija Kailaste on selvittänyt yhdistykselle mahdollisuuksia ”verkostoitua ja toimia yhteistyössä viranomaistahojen kanssa siten, että yhteistyö Ahmasveden tilan parantamiseksi toteutuu”.

Järven hoitoyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kauristo ja Kailaste kutsuivat ely-keskuksen suunnittelija Pekka Paavilaisen paikan päälle Ahmasvedelle.

-Vaikka järven ekologinen tila on tällä hetkellä hyvä, niin rehevöityminen uhkaa kuitenkin järveä. Aikaisemmin järveen laskettiin Lokalahden taajaman jätevesiä, mutta nykyään taajaman puhdistetut jätevedet lasketaan Raumanojaan lähelle merta, joten ne eivät poikkeusolosuhteita lukuun ottamatta aiheuta kuormitusta Ahmasveteen. Järven valuma-alueella on kuitenkin jonkin verran maataloutta, mikä aiheuttaa kuormitusta. Erityisesti pellot, jotka sijaitsevat lähellä järven rantaa tulvivat ajoittain, ja pelloilta huuhtoutuu tulvien aikana ravinteita ja kiintoaineita veteen. Järven rannoilla on

kohtalaisen paljon mökkejä, ja näiden mökkien varustelutason noustessa on vaarana, että jätevesikuormitus järveen kasvaa, ellei huolehdita siitä, että jätevesijärjestelmät ovat asianmukaisia, toteaa Paavilainen laatimassaan muistiossa.

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta pitää Ahmasveden hoitoyhdistys ry:n kunnostusaloitetta ja järven ulkoisen kuormituksen vähentämistä tarpeellisena, jotta järven rehevöitymisen voidaan estää. Lautakunnalta puuttuu vain rahaa, eli taloudelliset mahdollisuudet osallistua hankkeen toteutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Sen sijaan yhteistyö viranomaisten ja yhdistyksen välillä käy päinsä ja sitä kannattaa jatkaa.

Ahmasvesi on pienehkö järvi Uudenkaupungin alueella. Järven pinta-ala on noin 264 hehtaaria ja rantaviivan pituus on noin 16 kilometriä. Ahmasvesi on arvioitu ekologiselta tilaltaan tällä hetkellä hyväksi. Ahmasvesi on entinen merenlahti, josta nykyisin johtaa noin 2 kilometrin pituinen uoma mereen. Järven pohjoispäässä on pieni luonnonsuojelualue, muuta alue on vailla suojelua. Ahmasvettä ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella. Ahmasvesi (ja läheinen Alhontaanjärvi) on seutukaavassa varattu luonnonsuojelualueeksi. Ne kuuluvat myös valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Ahmasveden hoitoyhdistys ry on järven ranta-asukkaiden perustama järvenhoitoyhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on järven tilan parantaminen. Yhdistys on perustettu kolme vuotta sitten.

Lisätty su 15.8.2010 | kommentoi

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös