Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 26.09.2021

Sorsastus alkaa perjantaina: avajaiset 200.000 metsästäjälle

Aluesanomat

Sorsan metsästys alkaa perjantaina. Vasta sorsastuksen alku on todellinen metsästyskauden avaus, kun 200.000 sorsastajaa lähtee saaliin hakuun.

Vesilintukannat ovat viimevuotisella tasolla, kuitenkin haapanan pesimämenestys on jäänyt vaatimattomaksi. Lajintunnistus, lyhyet ampumamatkat ja koira ovat avaintekijät, joilla sorsajahti onnistuu.

Maamme yli 300.000 metsästäjästä lähes 200.000 osallistuu sorsastukseen,

joka päättyy joulukuun lopussa. Elokuun 20. päivästä alkaen saa metsästää heinäsorsia, taveja, heinätaveja, jouhisorsia, lapasorsia, haapanoita, telkkiä, punasotkia, tukkasotkia, nokikanoja, meri- ja kanadanhanhia sekä merilinnuista haahkoja.

Metsähanhen metsästys alkaa vasta syyskuun 10. päivänä lukuun ottamatta eräitä poikkeuksia maan pohjoisosassa. Tarkoituksena on suojella kotimaista pesivää metsähanhikantaa. Allin, isokoskelon ja tukkakoskelon metsästys alkaa vasta syyskuun 1. päivänä.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesilintujen pari- ja poikuelaskennat osoittavat vesilintujen kokonaiskannan olevan viimevuotisella tasolla. Haapanan pesimämenestys jäi kuitenkin selvästi edellisvuotisesta. Vaikka muutamat metsästettävät sorsalinnut ovat taantuneet viime vuosina, ovat sorsakannat kuitenkin selvästi runsastuneet viimeisten 50 vuoden aikana.

Sorsalintujen metsästys on meillä kestävällä pohjalla, sillä metsästys kohdistuu pääasiassa nuoriin lintuihin: puolisukeltajasorsien saaliista nuoria lintuja on yli 80 prosenttia ja sukeltajasorsien saaliista yli 90 prosenttia.

Iltalennolla vähemmän haavoittamisia

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että ylivoimaisesti suurin syy lintujen haavoittumiseen on ampuminen ylipitkältä matkalta. Haulikko on lyhyen kantamansa takia tehokas yleensä enintään 30 metrin etäisyydeltä. Haavoittamisia voi välttää harjoittelemalla etäisyyksien arviointia.

Tutkimukset osoittavat myös, että paljon parjattu iltalento eli hämärämetsästys ei olekaan haavoittamisten osalta ongelmallista. Kun ampumamatkat jäävät valoisan ajan matkoja lyhyemmiksi, myös haavoittamiset vähenevät selvästi. Ampumataidon kohentaminen ja ylläpito vähentää yleensä myös haavoittamisia, kun aseen käsittelyvarmuus ja osumatarkkuus sekä maltti ja harkinta lisääntyvät.

Lajin tunnistusta harjoiteltava

Myös lajintunnistusta tulee harjoitella ennen sorsastuksen alkua. Metsästäjäin Keskusjärjestön internetsivulta löytyy erinomaiset tunnistusmateriaalit niin sorsalintujen kuin hanhienkin osalta.

Koiran käyttö sorsastuksessa on erittäin suositeltavaa ja usein välttämätöntä. Haavoittuneen linnun ja muutoinkin saaliin talteen saaminen helpottuu ratkaisevasti, kun mukana on noutava koira. Aseettomana koiranohjaajana sorsastukseen osallistuva ei tarvitse metsästyskorttia.

Sorsastajan on syytä ottaa huomioon myös muut vesillä liikkujat ja mökeillänsä aikaa viettävät. Riistan ampuminen lähempänä kuin 150 metriä asutusta rakennuksesta on kiellettyä ilman erillistä lupaa.

Kosteikkoja tulossa

Metsästäjäin Keskusjärjestölle myönnettiin tänä kesänä mittava LifePLus -hankerahoitus riistakosteikoiden perustamiseksi. Kosteikot ovat vähentyneet maassamme voimakkaasti viimeisten sadan vuoden aikana. Metsästäjät ovat kunnostaneet jo tähän mennessä tuhansia kosteikoita yli 30 vuoden ajan.

Kosteikot ovat koko luonnolle erittäin merkityksellisiä. Kosteikoilla, joilla metsästetään, lintujen poikastuotto on korkeampi kuin esimerkiksi suojelualueilla. Tämä johtuu voimakkaasta pienpetojen ja varsinkin vieraspetojen kuten minkin ja supikoiran metsästyksestä alueilla, joilla saadaan metsästää. Viime vuoden supikoirasaalis oli yli 170.000 yksilöä.

Vaikka Suomi on tuhansien järvien maa, on sorsastus mahdollista vain osalla vesistöjämme. Ihmistoiminnasta johtuen suuri osa vesistöistämme on metsästyksen ulkopuolella ja näin luontaisia vesilintujen rauhoitusalueita.

 

Sorsalintujen tunnistus: www.riista.fi/sorsat
Hanhien tunnistus: www.riista.fi/hanhet

Lisätty ke 18.8.2010 | 1 kommentti

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös