Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.01.2022

Kansalaiset luottavat poliisiin ja uskovat ettei poliisi itse toimi epäeettisesti

Aluesanomat

Sisäasianministeriön tänään julkistaman Poliisibarometrin mukaan 96 prosenttia suomalaisista pitää poliisia erittäin tai melko luotettavana. Kolme vuotta sitten heitä oli 94 prosenttia. - Suomalainen poliisi osaa asiansa ja tekee parhaansa oli taloudellinen tilanne sitten mikä hyvänsä, kirjoittaa poliisiylijohtaja Mikko Paatero blogissaan.

Kansalaisten kokemukset viimeisimmästä asioinnista poliisin kanssa olivat aikaisempaa paremmat. Erityisesti tuntemuksen siitä, että poliisi arvosti kansalaista asiakkaana sekä poliisin hienotunteisuus asiaa ja asiakasta kohtaan koettiin parantuneen.

Puolueeton ja huolellinen

Poliisin asennoituminen koettiin puolueettomammaksi ja huolellisemmaksi. Lisäksi koettiin, että poliisi antoi riittävästi tietoa asiaan liittyen. Epäeettisenä poliisin toimintaa kansalaisia tai yhteiskunnan muita toimijoita kohtaan pitää aiempaa pienempi osuus kansalaisista.

Kansalaisten arvio poliisin suhtautumiseen muita kulttuureja edustaviin on muuttunut myönteisempään suuntaan. Entistä useampi kansalainen arvioi poliisin suhtautuvan muita kulttuureja edustaviin samoin kuin muihin suomalaisiin. Epäeettisen toiminnan ja korruptoituneisuuden uskotaan enemminkin kohdistuvan poliisiin kuin että poliisi toimisi itse näin. Tulos on sama kuin kolme vuotta sitten.

Poliisitoiminnan laatua ja toimintaympäristöä arvioitiin sisäasiainministeriön tilaamassa poliisibarometrissa, jossa haastateltiin noin tuhatta 15-79 -vuotiasta. Tutkimus tehtiin nyt kuudennen kerran.

Palvelujen hyvä taso ennallaan

Kansalaisten mielestä poliisin tehtävistä tärkeimpinä pidettiin kiireellisiin hälytyksiin vastaamista, väkivaltarikosten selvittämistä ja torjuntaa, huumerikosten selvittämistä sekä kotiväkivaltaan puuttumista. Liikennevalvonnassa tärkeimpiä asioita ovat rattijuopumusten valvonta sekä nopeusvalvonta taajamissa. Vastaajien mielestä poliisi on onnistunut tehtävissään vähintään yhtä hyvin kuin aikaisemmin.

Parhaiten poliisi on onnistunut lupapalveluissa. Toiseksi parhaiten poliisi on onnistunut kansalaisten mielestä poliisin tärkeimmässä tehtävässä eli kiireellisiin hälytyksiin vastaamisessa. Kansalaisten mielestä poliisin partiointinäkyvyydessä ei ole muutoksia aiempiin vuosiin. Vuoteen 2007 verrattuna kansalaiset ovat vähemmän huolestuneita eri rikollisuuden ilmiöistä. Entistä useampi vastaaja on tehnyt jotain toimenpiteitä rikosriskin tai rikosvaaran torjumiseksi.

Eri rikollisuusilmiöistä kansalaiset ovat huolestuneimpia rattijuoppoudesta, huumeiden käytöstä ja myynnistä, ampuma-aseella tehdyistä rikoksista sekä pahoinpitelyistä. Vähiten huolestuneita ollaan julkisilla paikoilla olevista juopuneista sekä nuorison kerääntymisestä keskustoihin ja julkisiin paikkoihin.

Kansalaisten enemmistön (71 prosenttia) mielestä poliisin palvelujen taso on pysynyt viimeisen vuoden aikana ennallaan. Noin joka kuudes vastaaja arvioi, että palvelut (sekä lupapalvelut että järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät poliisin hälytys- ja valvontapalvelut) ovat viimeisen vuoden aikana heikentyneet. Tämä osuus on kaksinkertainen verrattuna niihin, joiden mielestä palvelut ovat parantuneet.

Lupapalvelujen tason uskotaan pysyvän tulevana vuonna ennallaan. Noin joka kymmenes uskoo palvelujen parantumiseen ja hieman tätä suurempi osuus vastanneista arvioi, että palvelut heikentyvät. Hälytys- ja valvontapalveluissa kaksi kolmasosaa luottaa siihen, että palvelut säilyvät ennallaan. Noin viidennes vastaajista arvioi, että hälytys- ja turvallisuuspalvelut tulevat tulevaisuudessa heikentymään.

Nyt heikoimmin poliisin arvioidaan onnistuneen talousrikostorjunnassa ja autovarkauksien torjunnassa. -Näidenkin osalta olemme tosin osin parantaneet otteitamme. Tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä omaisuusrikoksia tuli poliisin tietoon noin neljä prosenttia vähemmän. Lisätalousarviossa saamme ensi vuodeksi lisäresursseja talousrikosten torjuntaan, kertoo poliisiylijohtaja Mikko Paatero blogissaan.

-Poliisien määrä on työttömien poliisien työllistämisen johdosta noussut toissa vuodesta noin 300:lla. Tämä on kuitenkin ollut vain tilapäistä ja palaamme takaisin vuoden 2008 tasolle viimeistään vuonna 2012. Tässä tilanteessa on yhä haastavampaa ylläpitää nyt julkaistu barometrin hyvä tulos. Tähän kuitenkin pyrimme kaikin mahdollisin keinoin, Paatero kirjoittaa.

Kuudes kerta

Barometrissä selvitettiin ensimmäistä kertaa kansalaisten arvioita siitä, miten poliisipalveluiden koetaan kehittyneen viimeisen vuoden aikana sekä arvioita kehityksestä tulevan vuoden aikana lupapalveluissa ja järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvissä poliisin hälytys- ja valvontapalveluissa. Tuloksia hyödynnetään syksyllä eduskunnalle annettavassa poliisin hallintorakenteen uudistusta koskevassa selvityksessä.

Poliisibarometri toteutettiin nyt kuudennen kerran (1999, 2001, 2003, 2005, 2007 ja 2010). Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy sisäasiainministeriön poliisiosaston toimeksiannosta ja sen tehtävänä on selvittää 15-79-vuotiaiden suomalaisten arvioita ja käsityksiä poliisin toimintaympäristöstä sekä poliisitoiminnan laadusta. Tutkimuksessa haastateltiin 1.027 henkilöä 80 paikkakunnalla tämän vuoden huhti-toukokuussa.

 

Poliisibarometrin tulokset

Lisätty ke 25.8.2010 | kommentoi

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös