Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 26.09.2021

Uudestakaupungista viisi koulua mukana luomassa liikunnallista toimintaa myös arkeen

Olli Haapala

Koulupäivästä aiotaan tehdä nykyistä liikunnallisempi. Vaikka lapset liikkuvat luonnostaan, osa lapsista on jopa vaarassa syrjäytyä vähän liikkumisensa takia. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä onkin Liikkuva Koulu -hanke, johon se hyväksyi Uudenkaupungin yhtenä 21 kunnasta etsimään uusia liikunnan käytäntöjä koululiikunnan oheen.

Uusikaupunki on ainoa kunta Varsinais-Suomessa ja Pori Satakunnassa, jotka pääsivät mukaan hankkeeseen.

Ministeriö myönsi Uudellekaupungille 26.500 euron valtionavustuksen ja hankken toteuttajaksi ryhtyi nuoriso- ja liikuntatoimi. Liikkuvia kouluja on viisi, Hakametsän, Kalannin, Lokalahden, Pohitullin ja Pyhämaan koulut, joissa on yhteensä noin 860 oppilasta. Nuorisotoimi on jo palkannut hankkeen vetäjäksi liikunnanohjaaja Eeva Ojasen.

-Nykyisessä lajisuoritteisessa maailmassa toiveena on se, että liikunta olisi leikinomaista mahdollisimman pitkälle. Joka tapauksessa lasten ja nuorten toiveiden huomioiminen tulee olemaan lähtökohta, uskoi Ojanen.

Kalannin koulun rehtori Seppo Ryösän kokemuksen mukaan oleellista on saada lasten motivaatio heräämään ja vahvistumaan, ja tarjota sen jälkeen mahdollisuuksia ja resursseja. -Eivät lapset innostu harrastamaan liikuntaa, jos päällä on koko ajan jonkinlainen kilpailutilanne. Kyllä leikkiminen (välitunnilla), kuten kymmenen tikkua, tuo edelleen liikuntaa mukaan.

Liikkuva koulu –hankkeen tavoitteena on parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta, vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset sekä saada hankkeen aikana tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä. Koulun liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sitä fyysistä aktiivisuutta, joka sisältyy koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen – ei ainoastaan liikuntaa oppiaineena.

Okm:n rahoittaman ja opetushallituksen johtamalla hankkeella on jo suositus fyysisestä aktiivisuudesta kouluikäisille. Kaikkien 7-18-vuotiaiden tulisi liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulisi siis välttää. Suositus menee aina kotiarkeen asti: ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Heti alkuun

Pilottikoulut aloittavat Liikkuva koulu -toimintansa heti syksyllä.

-Uudessakaupungissa löytyy vahvaa yhteistyöosaamista yli hallintokuntarajojen. Arvokasta työtä lasten ja nuorten eteen on helppo tehdä myönteisessä ja eteenpäin vievässä ilmapiirissä. Lähtösysäyksen nyt käynnistyneelle hankkeelle antoi viime lukuvuonna nuoriso- ja liikuntatoimen toteuttama lasten ja nuorten painonhallinta ja kunnonkohennus –hanke. Yhteinen huoli on ollut terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten määrästä sekä ylipainoisuuden lisääntymisestä, kertoi nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Tuija Suominen. -Mitään kartoitusta lasten vähäisestä liikkumisesta tai ylipainoisuudesta ei ole kuitenkaan olemassa.

Liikunnanohjaaja Eeva Ojanen on hankevastaava käytännön tasolla, mutta mukana ovat myös nuoriso-ohjaajat, erityis- ja terveysliikunnanohjaaja, liikuntaneuvola sekä nuorten tuki- ja neuvontapiste Avis. Liikunnanohjaaja Ojanen jakaa aikansa kouluille siten, että viikon päivistä yksi on osoitettu kullekin koululle.

Tavoitteena terveyden säilyminen 

Uusikaupunki aikoo näin lisätä oppilaiden kouluaikana tapahtuvaa liikuntaa sekä sosiaalista kanssakäymistä. -Liikunnan avulla lisätään oppilaan terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Työtä tehdään siten, että jokaisen on helppo tarttua haasteeseen. Oppilaita kuullaan ja he ovat osallisena siten, että  he ymmärtävät liikunnan merkityksen. Konkreettisia toimintamalleja ovat muun muassa välituntiliikunnan kehittäminen, koulumatkaliikunnan huomioiminen, välinepankki, informaatio-ohjaus, liikunnanohjaus, liikunnan yhdistäminen muihin oppiaineisiin ja erilaiset liikuntatapahtumat, selvittivät Tuija Suominen ja Eeva Ojanen.

Suominen väläytti sellaistakin kehitystä, että koulujen pihat rakennettaisiin lähiliikuntapaikoiksi ja että ne olisivat sellaisina kaikkien muidenkin käytettävissä.

Liikkuva koulu -hankkeeseen on mahdollista hakea ja saada jatkorahoitusta myös seuraavaksi lukuvuodeksi. Nuorisotoimi haluaisi toteuttaa hankkeen aikana luotuja toimintamalleja myös kaupungin omana rahoituksena.

 

www.liikkuvakoulu.fi

www.pointti.info

Lisätty su 12.9.2010 | kommentoi

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös