Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.01.2022

Asemakaavan muutos: venesataman alueelle Suukariin aiotaan yhä rakentaa asuntoja

Suukarintie 2:n uusin rakentamisen suunnitelma. Asemakaavan muutos tuo alueelle asuin- ja palvelurakennusten korttelialueet. Kuva: Uudenkaupungin kaupunki / Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto.

Aluesanomat

Uudenkaupungin tekninen lautakunta saa ensi viikolla eteensä venesataman alueen niin kutsutun veneveistämön tontin asemakaavan muutoksen huomautuksineen. Lautakunta ilmoitti kaavan vireilletulosta maaliskuussa kuullakseen asianosaisia. Muistutuksia tuli kaksi.

Asuntorakentaminen on kaavan muutosehdotuksessa edelleen mukana kuvassa, vaikka alueen jäämistä sataman ja veneliikenteen toimintojen käyttöön on toivottu usealla taholla. Alue on koettu asuntorakentamiselle ahtaaksi ja sopimattomaksi, jopa tavaraliikenteen kemikalikuljetusten takia vaaralliseksi. Myös satama on laajenemassa Suukariin ja havittelemassa alueekseen melko lähellä sijaitsevaa VPK:n paviljongin tonttia.

Hallitus kaatoi neuvottelutuloksen

Kaupunginhallitus päätti viime lokakuussa, ettei hallinnon jo neuvottelemaa sopimusta alueen asuntorakentajan kanssa tehdä. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Kaupungin tarkoitus oli hyväksyttää sopimus rakentajan kanssa ennen kuin valmiina ollut asemakaavaehdotus pannaan esille hyväksyttäväksi. Rakentaja ja kaupunki olivat jo perustamassa kiinteistöyhtiötä hankkeen rakennuttajaksi. Alueen mahdollista asuntorakentamista ei ollut kilpailutettu. Asuntojen rakentamisesta alueelle oli kuitenkin kerrottu jo kertaalleen ja alueesta julkistettiin havainnekuvia.

Alueen tuleva kauppahintakin oli jo tiedossa: 400.000 euroa.

Hallitus päätti näin tehdä ensin kaavamuutoksen, hyväksyttää sen ja ryhtyä vasta sitten rakennuttamaan aluetta. Hallitus ohjeisti lokakuussa kaavoituksen siten, että puolelle alueen pinta-alasta sijoitetaan asuntoja ja puolet on aluetta, joille voidaan sijoittaa erilaisia julkisia palveluja. Tällä hetkellä alueella on voimassa vanha asemakaava, jossa alue on merkitty teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Alueelle saa rakentaa asuntoja ainoastaan kiinteistön hoitoon tarvittavaa henkilökuntaa varten. Nyt alueen kaavaa pidetään vanhentuneena: ”ei ole mielekästä sijoittaa teollisuustoimintaa rannan läheisyyteen”.

Myöhemmässä 90-luvun yleiskaavassa alue on merkitty yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi.

Alueelle on tällä hetkellä kaksi teollisuusrakennusta ja kesäteatteri. Kaavan muutoksella halutaan parantaa rannan yleisilmettä ja lisätä ranta-alueen käyttöä.

Teknisen lautakunnan päättäessä maaliskuussa kaavoituksen vireilletulosta ja osallisten kuulemisesta Juha Aaltonen (sd) piti asuinrakentamista alueelle soveltumattomana ja jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Teollisuutta lisää länsirajalle

Asemakaavan luonnos oli nähtävänä huhtikuussa, jolloin siitä jätettiin kaksi huomautusta. Huomautukset koskivat rannan kevyen liikenteen siltavarausta ja venevalkaman aluetta. Joonaslokki Ky vastusti muun muassa venesataman statuksen muuttamista tai poistamista ja perusteli sen toimenpiteen vaikutuksilla yhtiön liiketoimintaan. Yhtiöllä on vuokrasopimus venepaikoista vuoteen 2033. Linmarine Oy (Templat Oy), joka ilmoitti aloittelevansa tiloissaan teollista toimintaa ja tekevänsä alueelle rakennusinvestointeja, vastusti rannan kevyen liikenteen siltaa omaa toimintaansa kohtuuttomasti haittaavana.   

Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosasto huomauttaa, että siltavaraus ei vielä mahdollista sillan rakentamista ja että venesatama- ja venevalkama alueet jäävät ennalleen.

Asemakaavan muutos tuo alueelle asuin- ja palvelurakennusten korttelialueet. Palvelurakennuksessa voi olla tiloja kulttuuri- ja urheilupalveluille sekä kahvila- ja myymälätilaa. Kaupunginlahden ja palvelurakennusten korttelialueen väliin on suunniteltu katuaukio. Kesäteatterirakennus jää nykyiseen paikkaansa. Ranta pysyy venesatamana venepaikkoineen. Suukarintien eteläpuolella on kevyen liikenteen väylä, jolloin Kaupunginlahden ympäri kulkee yhtenäinen kevyen liikenteen väylä. Asuinrakennukset ovat 1-2 kerroksisia. Autopaikoitus on katoksissa Suukarintien reunalla.

Teknisestä lautakunnasta kaavaehdotus menee kaupunginhallitukselle, joka panee sen virallisesti nähtäville.

Lisätty pe 24.9.2010 | 39 kommenttia

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös