Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 16.01.2022

Sybimar Oy aikoo kasvattaa maalla olevissa altaissa kalaa 400.000 kiloa vuodessa

Aluesanomat

Uusikaupunkilainen Sybimar Oy aikoo rakentaa kaupungilta vuokraamalleen kiinteistölle Välttitien varrelle kalankasvatuslaitoksen, jossa kasvatetaan maalla olevissa altaissa kalaa jopa 400.000 kiloa vuodessa. Seitsemän kasvatusaltaan ja poikasaltaiden tilavuus on yhteensä noin 5.000 kuutiometriä. Laitoksessa kasvatetaan ensin siikaa ja myöhemmin kuhaa sekä muita lämpimän veden kalalajeja.

Sybimar hakee parhaillaan ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta, joka on pyytänyt lausuntoa Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalta.

Jätevedet tulee tarvittaessa käsitellä laitoksella ennen viemäriin johtamista.

Kalanviljelylaitos hyödyntää lämmityksessään läheisellä kaatopaikalla syntyvää kaasua ja rakentaa kiinteistölle sähköä ja lämpoä tuottavan voimalan. Raakavesi tulee Uudenkaupungin makeanvedenaltaalta käsittelemättömänä laitoksen raakavesialtaisiin. Vesimäärä on enimmillään 400 kuutiometriä vuorokaudessa. Laitoksen poistovesi johdetaan selkeytyskaivoon, jonka pohjalle laskeutunut liete kuljetetaan biokaasulaitokseen ja pinnasta otettava ravinnepitoinen vesi hyödynnetään kalankasvatuslaitoksen toiseen kerrokseen rakennettavan kasvihuoneen kasteluvetenä ja levänkasvatusaltaissa. Jätevedet johdetaan viemäriverkkoon.

Sybimar kasvattaa kalaa enintään 400.000 kiloa vuodessa. Kuivarehua laitos käyttää noin 480.000 kiloa, joka määrä sisältää fosforia noin 4.800 kiloa ja typpeä noin 36.000 kg. Kasvaviin kaloihin sitoutuva fosforimäärä on noin 1.900 kiloa ja typpimäärä noin 13.200 kiloa. Flotaatiokäsittelyllä saadaan jäteveden fosforista poistettua noin 60 prosenttia. Osa ravinnepitoisesta vedestä käytetään kasteluvetenä, jolloin fosforia poistuu laitokselta viemäriin enintään 1.000 kiloa vuodessa. Myös kasvihuone- ja levänkasvatukseen sitoutuu ravinteita.

Kasvatuslaitoksen kalalajeina ovat ensin siika ja myöhemmin kuha sekä muut lämpimän veden lajit. Laitoksella on mahdollisuus verestää kalat, mutta perkaus tapahtuu muualla. Kuolleet kalat käsitellään omalla biokaasulaitoksella.

Ympäristö- ja lupalautakunta ohjeistaa ympäristölupaviranomaista avi-keskusta muun muassa jätteiden ja jätevesien esikäsittelyn ja käsittelyn osalta  vesihuoltolaitoksen toimintaa tai vesiensuojelua ajatellen. Myös

Sybimar Oy on uusikaupunkilainen elintarviketuotannon sivuvirroista biodieseliä valmistava yritys. Sybimar rakentaa parhaillaan uudenlaista bioenergiakonseptia Uuteenkaupunkiin: suljetun kierron energiaratkaisua, jossa ravinteet, vesi ja hiilidioksidi hyödynnetään energian- ja elintarvikkeiden tuotannossa. Koko konsepti perustuu mahdollisimman pitkälle vietyyn kierrätykseen. Yhdistämällä elintarvike- ja bioenergian tuotanto saadaan monia hyötyjä: voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt ohjataan kasvihuoneeseen, jolloin hiilidioksidi saadaan hyötykäyttöön biomassan kasvua kiihdyttävänä elementtinä. Voimalaitoksen lämmöntuotanto hyödynnetään kalanviljelylaitoksen vesien lämmityksessä ja kalanviljelyn ravinnepitoiset vedet hyödynnetään edelleen kasvihuoneen kasvuravinteina. Kalanviljelyn ja kasvihuoneen biojäte voidaan vielä toimittaa biokaasun, biopolttonesteiden ja ravinnepitoisten maanparannusaineiden valmistukseen. Suljetun kierron malli perustuu siis ravinteiden, energian ja hiilidioksidin kierrättämiseen tuotantoyksiköiden välillä. Samalla jätteiden määrä vähenee. Hanke toteutetaan 2010 – 2013 yhteistyössä Biolinja Oy:n ja Biota Tech Oy:n kanssa. 

Lisätty ke 20.10.2010 | 16 kommenttia

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös