Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.01.2022

Auton ostaja kaasuttaa pois ympäristöystävällisyydestä

Hinnan jälkeen eniten auton valintaan vaikutusta on merkillä ja mallilla, jotka kiinnostavat eniten 25-34 -vuotiaita.

Aluesanomat

Ympäristönäkökulma auton hankinnassa on taantumassa. Hinta on selvästi tärkein auton hankintaan liittyvä ajopelin ominaisuus. Ympäristöystävällisyyden ja matalien päästöarvojen merkitys auton valinnassa on kasvanut viime vuodesta, mutta on edelleen selvästi vähäisempi kuin toissa vuonna.

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) teettämässä kyselyssä kolmannes vastaajista kertoi, ettei auton ympäristöystävällisyys vaikuta lainkaan auton valintaan. Ostaja kaasuttaa autoliikkestä ulos lähinnä auton edullinen hinta mielessään.

Hinta, merkki ja malli

Ympäristölle ystävällisen ajoneuvon hankintaa on harkinnut 14 prosenttia autoilijoista – eli täsmälleen yhtä moni kuin viime vuonna. Vain joka kymmenes Trafin kyselyyn vastannut voisi harkita ympäristölle ystävällisemmän ajoneuvon hankintaa, jos sen hinta olisi sama kuin vastaavassa muussa ajoneuvossa. Melkein kaksi viidestä uskoo hinnan vaikuttavan eniten valintaan. Seuraavaksi eniten vaikutusta on merkillä ja mallilla, jotka kiinnostavat eniten 25-34 -vuotiaita, koko ja tilat myös 35-49 -vuotiaita.

Mitä enemmän taloudessa on perheenjäseniä, sitä merkittävämpään rooliin auton koko ja tilat valintatilanteessa nousevat. Yksin asuvat korostavat keskimääräistä enemmän toisaalta auton ajo-ominaisuuksia, toisaalta hintaa.

Polttoaineen verotus jakaa mielipiteitä

Päästöperusteinen polttoaineverotus jakaa mielipiteitä. Enemmistö vastaajista (59 prosenttia) kannatti polttoaineiden verotuksen porrastamista niiden palamisesta syntyvien päästöjen perusteella. Päinvastaista mieltä oli joka viides. Poikkeuksellisen monella eli runsaalla viidenneksellä ei ollut mielipidettä asiasta.

Trafin kyselyyn vastanneiden autoilijoiden mielestä liikenteen ympäristöhaittoja pitäisi vähentää autojen hinnoittelulla. Lisäksi ajoneuvovero pitäisi porrastaa auton ympäristöystävällisyyden perusteella. Kolmanneksi olisi tuettava julkista liikennettä.

Vastaajista 61 prosenttia kertoo ajavansa yhtä paljon kuin ennenkin. Noin neljännes kertoo vähentäneensä ajamista, mutta vastaavasti noin kuudennes on lisännyt autoilua. Ajamisen vähentämiseen ovat vaikuttaneet polttoaineen hinta (39 prosentilla), huoli ympäristöstä (15 prosentilla) ja siirtyminen käyttämään aiempaa enemmän julkista liikennettä (17 prosenttia).

Sukupuoli ja ikä vaikuttavat

Naiset ja miehet, ja myös eri-ikäiset vastaajat suhtautuvat eri tavoin auton hankintaan. Naisille hinnalla on hieman suurempi merkitys kuin miehille, joille tärkeämpää on ajoneuvon koko ja tila. Miehet ovat haluttomampia hankkimaan ympäristösyistä pienemmän tai pienempitehoisen auton.

Miehet ovat kaiken kaikkiaan valmiita maksamaan autoilusta enemmän kuin naiset. Melkein puolet kyselyyn vastanneista miehistä maksaisi ajoneuvoveroa 500 euroa tai enemmän.

Miehiä ei liioin kiinnosta siirtyä julkisen liikenteen käyttäjiksi: 28 prosenttia heistä maksaisi ajoneuvoveroa jopa yli 1.000 euroa vuodessa ennen kuin luopuisi yksityisautoilusta.

Halpa polttoaine lisäisi autoilua

Polttoaineen kulutuksen merkitys valintatekijänä on edelleen hieman laskenut.

Jos polttoaine maksaisi 2,39 euroa litralta, autoilijat alkaisivat vähentää yksityisautoiluaan. Edelliseen vuoteen verrattuna hintaero on noussut 10 senttiä litralta. Jos polttoaine maksaisi 1,15 euroa litra, vastaajat lisäisivät autoilua. Hinta on noin 12 senttiä korkeampi kuin vuosi sitten.

Sähköautojen ajoneuvoverottaminen jakoi mielipiteitä. Runsas kolmasosa vapauttaisi ne kokonaan perusverosta, melkein yhtä monen ollessa sitä mieltä, että veron pitäisi olla pienimmän perusveron määrä. Selvä vähemmistö (15 prosenttia) on kannattaa nykyistä käytäntöä verottaa sähköautoja dieselautojen tavoin.

Trafin kyselyyn vastasi 1.154 autoilijaa ja sen toteutti TNS Gallup Oy. Vastaajista miehiä oli 52 ja naisia 48 prosenttia.

 

Lisätty ti 26.10.2010 | 1 kommentti

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös