Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.01.2022

Laitilalaisen Torikan suurkanalan laajennuksen ympäristövaikutukset arvioitu

Aluesanomat

Laitilan Untamalan kylässä sijaitsevalla Torikan tilalla suunnitellaan 150.000 munituskanan ja 75.000 nuorikon suurkanala. Munantuotanto kasvaisi nykyisestä 972 tonnista vuodessa jopa noin 3.000 tonniin vuodessa.

Kanalatoimintaa kiinteistöllä on harjoitettu vuodesta 1950-luvulta lähtien. Laajennuksella pyritään toteuttamaan kanalayksikkö, joka takaa riittävän tuotannon kananmunapakkaamo Munax Oy:n toimintaan.

Niin sanotun nollavaihtoehdon mukaan toiminta jatkuisi nykyisellään (54.000 munituskanaa ja 25.000 nuorikkoa), jolloin kanaloiden lanta levitetään pelloille. Laajennusvaihtoehdot vaihtelevat kanaloiden koon ja lannan käsittelyn ja levityksen osalta. Laajimmassa vaihtoehdossa on mukana lisäksi 20 ratsuhevosen tila sekä oma maatilaluokan (noin 30.000 tonnia vuodessa) biokaasulaitoksen rakentaminen ja mädätteen levitys omille tai sopimuspelloille.

Edessä ympäristölupavaihe

Kanaloihin tulee porakaivovesi, jonka on laskettu riittävän tyydyttämään veden tarpeen. Pesuvedet imeytetään turpeeseen ja johdetaan lantaloihin. Harmaita vesiä varten rakennetaan pienpuhdistamo. Lämmitys hoidetaan ostosähköllä ja pelleteillä. Kanaloihin tulee alipaineilmanvaihto. Kanojen ruokinta on automaattiohjattua. Hankkeen toteuttamisessa otetaan huomioon parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset ratkaisut teknisessä toteuttamisessa sekä ympäristökysymyksissä. Varsinainen BAT-tarkastelu tehdään ympäristölupavaiheessa.

Hankkeesta on annettu kuusi lausuntoa, mutta mielipiteitä ei ole esitetty.

Yhteysviranomaisena toimivan Varsinais-Suomen ely-keskuksen mukaan yva-selostuksessa on lain mukaisesti käsitelty hankkeen vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen, ilmastoon, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen sekä yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja maankäyttöön. Arviointi kohdistuu selkeästi hankkeen keskeisiin vaikutuksiin.

Ely-keskus pitää maisematarkastelua perin niukkana, josta syystä sitä ei voida katsoa sellaisenaan riittäväksi. -Maisemavaikutuksia on tarpeen täydentää suunnittelutarveratkaisun ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä siten, että uusien rakennusten sijoittelu ja korkeussuhteet näkyvät yhdessä olemassa olevan toiminnan kanssa eri näkymäalueilta tehdyissä kuvissa. Hanke sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen reunaan ja sen merkitys tulee ottaa huomioon maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupaharkinnassa, sanoo ely-keskus lausunnossaan.

Lisätty ke 27.10.2010 | kommentoi

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös