Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.01.2022

Seurakunnan vaalikoneeseen vastanneista vaaliehdokkaista puolet kannattaa homoparien siunaamista

Poliittisiin puolueisiin kuuluvia ehdokkaita ja Uudenkaupungin luottamushenkilöitä on seurakuntavaaleissa useita. Jotkut poliittisista ehdokkaista eivät ole vastanneet vaalikoneen kysymyksiin lainkaan.

Olli Haapala

Uudenkaupungin seurakunnan vaalilautakunnan puheenjohtajan Leena Anton tekemä selvitys paljastaa, että seurakuntavaalien 84 ehdokkaasta vain 53 eli 63 prosenttia vastasi vaalikoneen kaikkiin tai lähes kaikkiin kysymyksiin. Vaalikoneeeseen vastanneista puolet kannattaa homoparien siunausta. Useat poliitikot ovat laiminlyöneet vaalikoneeseen vastaamisen kokonaan, mikä on äänestäjän kannalta kiusallista.

Vastanneista ehdokkaista vain joka kolmas ilmoitti painaviman syyn kirkkoon kuulumiselleen olevan se, että kirkko vastaa ehdokkaan henkilökohtaisiin hengellisiin tarpeisiin. Viidennes kertoi syyksi kirkon olevan osa suomalaista elämänmuotoa. Samoin viidennekselle syy oli kirkon antama oikeus kasteeseen, vihkimiseen ja hautaan siunaamiseen. Kukaan vastaajista ei pitänyt kirkkoon kuulumisen syynä seurakunnallista yhteyttä muihin ihmisiin.

Seurakunnassa halutaan vaikuttaa     

Vaaliehdokkaat haluavat seurakunnan luottamushenkilöksi voidakseen vaikuttaa seurakunnan toimintaan ja talouteen (51 valintaa), voidakseen valita seurakunnan työntekijät (26), vaikuttaakseen koko kirkon linjauksiin (26)  sekä päättääkseen seurakunnan suurista hankinnoista (21) ja maaomaisuudesta, kiinteistöjen määrästä ja käytöstä (20). Ehdokas sai tässä valita kolme vaihtoehtoa.

Nuoriso, perheet ja vanhukset saisivat lisää seurakunnan tukea seurakuntatyöltä, jos Uudenkaupungin seurakunnassa olisi tilaisuus lisätä varoja (kahteen) seurakunnan työmuotoon. Muun muassa jumalanpalveluselämän tukeminen jäi näille työmuodoille selvästi. Mutta varoja ei ehdokkaiden mielestä ole tulossa, sillä nykyinen kirkollisvero 1,5 prosenttia pitäisi 50 ehdokkaan (95 prosenttia) mielestä pitää ennallaan.

Kirkon laskevan jäsenmäärän mahdollinen seuraus, seurakunnan menojen karsiminen, merkitsisi joka toisen vastanneen ehdokkaan mielestä voimavarojen yhdistämistä seurakuntien itsenäisen päätösvallan kaventumisen uhalla. Joka neljäs vastaaja kävisi valtion kukkarolla ja vaatisi valtiolta parempaa korvausta yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta – ja nostaisi kirkollisveroa silläkin riskillä, että kirkosta eroaminen kiihtyisi entisestään.

Ilmastonmuutos estettävä nyt!

Seurakunnan hankinnoissa tulisi huomioida reilu kauppa ja eettisyys

yhtenä tärkeimpänä kriteerinä lähes joka toisen vastanneen ehdokkaan mielestä. Joka kolmannelle ne ovat vain yksi peruste muiden joukossa ja hankinnan tasatilanteessa ratkaiseva lisäperuste joka viidennelle.

Ilmastonmuutosta hillitsisi – mahdollisuuksien mukaan – eri tavoin ilmasto-ohjelman suositusten mukaisesti ja mahdollisimman nopeasti kolme neljästä vastanneesta ehdokkaasta.

Kirkko kannanottajana kiinnostaa
Luottamushenkilö äänestää kirkolliskokousvaalissa ja tätä kautta voi periaatteessa muuttaa kirkon linjauksia kirkolliskokouksen käsittelemissä asioissa. Vajaa puolet (44 prosenttia) vastanneista ehdokkaista halusi luottamushenkilönä näin vaikuttaa kirkon kannanottoihin, mutta joka neljäs ilmoitti kokevansa muutosten tekemisen tarpeettomaksi. Kirkon opin uudistaminen kiinnosti yhtä vähän kuin hallinnon ja talouden muutokset.

Vastanneista ehdokkaista 88 prosenttia ei kuulunut mihinkään kirkolliseen herätysliikkeeseen.

Poliittisen puolueen arvot koki itselleen läheisinä 33 vaalikoneen kysymyksiin vastannutta ehdokasta. 14 vastaajaa ilmoitti, ettei minkään puolueen arvot ole läheisiä. Seurakuntavaaleissa on ehdokkaina myös puolueväriä tunnustavia seurakunnan jäseniä.

Poliitikot laiminlyövät

Poliittisiin puolueisiin kuuluvia ehdokkaita ja Uudenkaupungin luottamushenkilöitä on seurakuntavaaleissa useita. Jotkut poliittisista ehdokkaista eivät ole vastanneet vaalikoneen kysymyksiin lainkaan. Seurakuntavaaleissa äänestämään aikova ei siis voi löytää heitä tavanomaisen vaalikoneen tapaan omia vastauksiaan parhaiten vastaavana ehdokkaana. Vastauksensa vaalikoneelle ovat toistaiseksi laiminlyöneet Jussi Ahtiainen (kok), kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Antola (sd), kansanedustajaehdokas ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Veijo Nummi (perus), Mauri Rostén (sd), Helle Vahtera (kesk) ja Veli-Matti Virtanen (kesk).

Raamattu merkitsi vastanneista 20 ehdokkaalle hyviä elämänohjeita oman elämän pohjaksi, 16 ehdokkaalle Jumalan sanaa, jota pitää jatkuvasti tutkia,

9 ehdokkaalle Jumalan sanaa kirjaimellisesti sekä 6 ehdokaalle
Jumalan sanaa vertauskuvallisesti tulkittuna.

Puolet siunaisivat homoparin

Vaalikone kysyi myös kirkon kuuminta puheenaihetta: suhtautumista rekisteröityihin parisuhteisiin ja niiden kirkolliseen siunaamiseen. Vaaliehdokkaista vastauksen kysymykseen antoi 47. Heistä siunausta kannatti puolet ja pelkkää rukoushetkä viidesosa. Seitsemän ehdokasta toivotti seksuaaliset vähemmistöt ainoastaan tervetulleiksi seurakuntaan. Samoin seitsemän ehdokasta ei hyväksy homoseksuaalisuutta.

Suhtautuminen homoparien siunaamiseen on Uudessakaupungissa laimeampaa kuin koko maassa, jossa runsaat 60 prosenttia hyväksyy homoparien siunaamisen. Piispoista puolet ja pääkaupunkiseudun papeista 67 prosenttia hyväksyy rekisteröityjen parisuhteiden siunaamisen.
Kaikkien vastanneiden ehdokkaiden puolesta kristillistä uskoa opettaa koulussa ja päiväkodissa.

Ennakkoon vilkasta

Ennakkoäänestyksessä marraskuun ensimmäisellä viikolla äänioikeuttaan käytti yhteensä 1.359 äänestäjää. Viime vuonna ennakkoon äänesti 961.

Seurakuntavaaleissa kaikilla viimeistään ensimmäisenä varsinaisena vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä on äänioikeus. Varsinainen äänestyspäivä on 14.11.
Äänioikeutettuja Uudenkaupungin seurakunnassa on kaikkiaan 11.423, näistä naisia 5.834 ja miehiä 5.815. Aänioikeutettuja 16-18-vuotiaita on yhteensä 374.

Lisätty ti 9.11.2010 | 5 kommenttia

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös