Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.09.2021

Sairaanhoitopiirin talousarvio jatkaa säästölinjalla

Aluesanomat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pyrkii pitämään jäsenkuntiensa erikoissairaanhoidon menojen kasvun ensi vuonna alle kolmessa prosentissa. Vertailukohteena on kuluvan vuoden talousarvio. Piirin hallitus esittää valtuustolle talousarviota, jonka tulos on mitoitettu seitsemän miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Jäsenkunnilta saatavat tulot kasvaisivat yhteensä 2,9 prosenttia.

Talousarvioesityksen toimintatuotot ovat yhteensä 562,9 miljoonaa euroa, eli 2,9 prosenttia suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Ensi vuoden talousarviossa esitetään toimintakuluihin 19,1 miljoonan euron lisäystä, josta yhdeksän miljoonaa kohdistuu talousarviovirheiden korjaamiseen ja resurssien lisäyksiin, kymmenen miljoonaa koostuu puolestaan indeksitarkistuksista.

Toimintakuluihin varataan yhteensä 535,6 miljoonaa ja investointeihin 68,7 miljoonaa euroa. Vuosien 2012–2013 investointeihin varataan yhteensä 132,3 miljoonaa euroa.

Eniten toimintakulujen lisäyksiä, neljä miljoonaa euroa, kohdistetaan atk-palveluostojen jälkeen jääneiden määrärahojen lisäämiseen. Muihin kuin valtakunnallisesti sovittaviin palkankorotuksiin osoitetaan 1,3 miljoonaa.

Lasten ja nuorten psykiatrista hoitoa vahvistetaan 620.000 eurolla, alueellista apuvälinekeskusta 400.000 eurolla, Loimaan aluesairaalan terveyskeskuspäivystystä 255.000 eurolla ja TYKSin leikkausrobotin käyttöä 700.000 eurolla.

Kuntayhtymän ulkopuolella tapahtuvaa hammaslääketieteen perusopetusta tuetaan 1,2 miljoonalla eurolla, mikä on luonteeltaan talousarvion oikaiseminen vastaamaan toteutuvia kuluja. Hallintokeskukselle osoitetaan lähes 1,3 miljoonaa ja Tyks-Sapa-liikelaitokselle puolestaan 0,6 miljoonaa euroa.

Uusia virkoja

Esitykseen sisältyy 15 uutta virkaa ja tointa, joista viisi osoitetaan lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin.

Ensi vuodelle esitetään kuuden miljoonan euron säästötavoitetta. Siitä 3,8 miljoonaa pyritään säästämään henkilöstömenoista, kaksi miljoonaa materiaalihankinnoista sekä yhteensä 200.000 euroa ostopalveluista ja vuokrista.

Säästökeinoja ovat työntekijöiden vapaaehtoiset säästövapaat, lomarahavapaat, työpanoksen vähentäminen laajemmilla suluilla kesä- ja joulunaikoina sekä lisätöiden rajoittaminen.

Ylitykset valtuustoon

Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntäisi Turunmaan sairaalan liikelaitokselle oikeuden ylittää kuluvan vuoden talousarvionsa 477.900 eurolla.

Tulosennusteen mukaan Tyks-Sapan myynti ylittäisi budjetin noin 2,3 miljoonaa euroa. Liikelaitos aikoo hyvittää sairaala-asiakkaitaan 1,56 miljoonalla. Loppuosaa varten se on pyytänyt 740.000 euron ylitysoikeutta, jota kuntayhtymän hallitus päätti myös esittää valtuuston hyväksyttäväksi.

Hallitus valitsi sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtosen esityksen mukaisesti Tyks-Sapa-liikelaitoksen uudeksi toimitusjohtajaksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärven. Luosujärvi on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, kasvatustieteiden maisteri ja lastentarhan opettaja. Hallitus vahvisti hänen kokonaispalkakseen 8.400 euroa.

Ei sairaalajohtajaa

Tyks:in uuden organisaation ja toimintatavan suunnittelu on siinä vaiheessa, että ensimmäisiin muutoksen vaatimiin tehtäviin tarvitaan jo henkilöitä. Hallitus päätti perustaa ensi vuoden alusta toimitusjohtajan viran suunnitteilla olevan ensihoito- ja päivystyspalvelujen liikelaitoksen johtoon.

Liikelaitoksella tarkoitetaan T-sairaalassa vuonna 2013 aloittavaa uutta yhteispäivystysorganisaatiota.

Hallitus ei kuitenkaan hyväksynyt uuden sairaalajohtajan viran perustamisesitystä. Näin ollen Tyks:n organisaatiouudistusta jatketaan yhden uuden viran ja sisäisten henkilöjärjestelyiden turvin.

Sisäisinä järjestelyinä hallitus perusti määräaikaisina kahdeksan toimialuejohtajan asemaa, kaksi palvelujohtajan asemaa, kymmenen ylihoitajan asemaa ja yhden johtavan ylihoitajan aseman. Asemiin määrätään ensi ja seuraavaksi vuodeksi henkilöt sairaanhoitopiirin nykyisten työntekijöiden joukosta, joten ne eivät lisää vakanssien määrää.

Ei Dubaihin

Hallitus päätti perua aiemman päätöksensä osallistumisesta Dubaissa ensi vuonna pidettävään maailman sairaalakongressiin. Sinne aiottiin lähettää kolme hallituksen jäsentä ja kaksi viranhaltijaa. Hallitus aikoo pohtia myöhemmin, olisiko sille hyödyllistä tehdä opintomatka johonkin tulevan T-sairaalan tavoin toimivaan sairaalaorganisaatioon.

Lisätty ti 9.11.2010 | 1 kommentti

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös