Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.01.2022

Vauhtia Janhuanniemeen, malttia terveydenhuollon rukkaukseen

Olli Haapala

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän näkemyksen ensi vuoden talousarvioesityksestä esitti maanantain talousseminaarissa Janne Sjölund. Demarit vastustavat voimakkaasti oikeiston havittelemaa varhaiskasvatuksen siirtoa sosiaalitoimesta sivistystoimeen. Vasemmistoliiton Harto Forss: -Olemme valmiit kaikkiin tarpeellisiin ja järkeviin terveydenhuollon muutoksiin, joihin sisältyisi myös palvelujen pieniä käyttömaksuja.

Sjölund ei halunnut ottaa kantaa sosiaali- ja terveystoimen sekä erikoissairaanhoidon säästöihin. -Voimme ottaa kantaa vasta erillisen toimenpideohjelman yhteydessä. Säästöt voivat toteutua vain hyvässä yhteistyössä edellämainittujen tahojen yhdessä tekemän suunnitelman ja neuvottelujen kautta.

Yhtä lakonisesti demarit torjuivat keskustan ja kokoomuksen suunnitelmat siirtää varhaiskasvatus kokonaisuudessaan sosiaalitoimesta sivistystoimeen. -Siirto päätettiin jo kertaalleen jättää tekemättä tämän valtuuston toimesta. Vaikka siirron on uumoiltu olevan valtakunnallinen parissa vuodessa, mitään lakiesitystä ei ole eduskunnan käsittelyssä, tai edes esitelty.

Myös sosiaalidemokraatit haluavat selvityksen sosiaalitoimen ei-lakisääteisten palveluiden merkityksestä. -Näillä palveluilla on tehty ennalta ehkäisevää työtä, jonka avulla on vältetty usein kalliimmat laitospalvelut. Kun ”ei lakisääteisiä” palveluita leikataan, pitää kyetä arvioimaan niiden vaikutus palveluihin ja selvittää muutoksista aiheutuvat kustannukset ennen varsinaista päätöksentekoa.

Vanhustenhuollon yöpartio

-Vanhusten palveluista haluamme nostaa harkittavaksi 30.000 euron lisäpanostuksen yöpartiotoiminnan saamiseksi kaupungin omaksi työksi. Mielestämme ratkaisu tukisi muiden avohoitopalveluiden toteuttamista ja vastaisi osaltaan vanhusten määrän kasvun mukanaan tuomaan haasteeseen.

Omaishoitajajien jaksamisen ja heidän tekemänsä työn tukemiseksi demarit esittivät ”harkittavaksi omaishoitajien palvelusetelien jatkamista ainakin osalla nykyisestä määrärahasta”.

-Rahoitus sivistyspalvelukeskuksen taloushallinnon järjestämiseksi tulee löytää palvelukeskuksen ulkopuolelta tai käyttää siihen esimerkiksi Novidan siirrosta kuntayhtymälle seuraavia tuloutettavia varoja.

Investointeja pitää demarien mielestä edelleen arvioida kriittisesti. -Huomiota tulisi mielestämme kiinnittää myös esimerkiksi Janhuan alueen rakentumisen edistämiseen. Voitaisiinko valittua linjausta muuttaa niin, että rakentuminen nopeutuisi ja myös korttelia pienemmät rakennushankkeet olisivat mahdollisia, kysyi Sjölund.

Uusikaupunki aikoo kaavoittaa laajan asuinalueen Hiun alueelle. Valtakunnallisen ”moderni puutalokaupunki” -hankkeen osana alulle pantu Janhuanniemen asuntorakentaminen takkuaa ja on hiertänyt likimain kaikkien ryhmien valtuutettuja. Mutta ongelma koskee myös muita hankkeen asuinkohteita, esimerkiksi Paraisten Kirkkosalmenrannassa on päästy vain muutaman askeleen pidemmälle kuin Janhuanniemessä.

Ei rampauttamisia

Vasemmistoliiton (Vasemmisto) valtuustoryhmän palautteen antanut Harto Forss puuttui hänkin investointeihin. -Investointeja on karsittu lautakuntien esityksestä tämän vuoden tasolle. Tarve olisi viime vuoden taso, eli miljoona euroa lisää karsimista. Tämä olisi sikälikin oikean tuntuinen taso, sillä silloin investoinnit ja poistot olisivat suurin piirtein saman suuruiset. Vasemmistolla ei ole merkittäviä investointejen poistoesityksiä ole merkittävästi. Toivottavasti muut  kuitenkin esittävät niitä, mutta niin, että kaupungin toimintaa ei samalla rampauteta.

Forss ihmetteli sitä, että talousarviossa on varauduttu puolen miljoonan euron investointiin yritystentoimitiloihin. -Tämä ei ole saanut aikaan mitään keskustelua, joten onko niin, että tämä ankaraa arvostelua saanut toiminta onkin nyt kaikkien hyväksymää, kysyi Forss.

Veneveistämön alueen rakentamisen ja suunnittelua ei vasemmiston mielestä pitäisi jatkaa, vaan siihen varattu ”määräraha pitäisi poistaa”. -Emme hyväksy sinne rakennettavan asuntoja, joten kadun tekeminen on tarpeetonta. Toinen kohde on Janhuan alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Sinne on jo kätketty maahan melkoiset setelitukut ja nyt kyllä pitäisi odottaa rakentuuko se vai ei. Eikä vaan kylvää rahaa lisää, vaati Forss.

Valmiutta pieniin maksuihin

Sosiaali- ja terveydenhuollossa ”on konsulttien mukaa 8 miljoonan euron säästöpotentiaali”. -Tämän (säästämisen) onnistuessa olemme rikas kaupunki. Sosiaalitoimelle esitetään säästettäväksi 700.000 euroa ei-lakisääteisistä palveluista. Ensi silmäyksellä kaikki nämä menot ovat niitä joita olemme käsittäneet ennaltaehkäiseviksi, kaupungin taloutta suuresti helpottaviksi ja asiakkaiden kannalta inhimillisiksi vaihtoehdoiksi. Näiden menojen sisältöä pitää purkaa tarkoin ennen päätöstentekoa. Olemme valmiit kaikkiin tarpeellisiin ja järkeviin muutoksiin, joihin sisältyisi myös palvelujen pieniä käyttömaksuja.

Vasemmisto on valmis myös terveydenhoitopalvelujen muutoksiin. -Esityksissä on tosin paljon lisäselvityksen tarvettamuun muassa kohdentamisessa. Suurin muutos erikoissairaanhoidon osalta olisi leikkausten lopettaminen U:gissa. Päätös vaatii tuekseen selvityken siitä, mistä säästö syntyy. Tyksissä leikkaus- ja hoitopäivämaksut ovat huomattavasti korkeammat jopa moninkertaiset paikallisiin taksoihin verrattuna.

Kuolema säästää

-Selvittää pitää myös syntyisikö leikkausten siirrosta henkilöstösäästöjä U:gissa. Onko meillä tyhjäkäyntiä leikkaustoiminnassa? Leikataanko meillä turhaan? Yleensä mahdollisimman nopeata oikeata hoitoa pidetään halvimpana ratkaisuna. Sairaudet ja vaivat pahenevat ajan kuluessa aiheuttaen henkistä ja ruumiillista kärsimystä potilaille. Säästöä tietysti tulee siitäkin, että potilaan joutuessa odottamaan hyvin pitkään ja 'tarpeeksi kauan' moniin sairauksiin kuolee ennen hoitoon pääsyä. Sellainen on aika rankkaa säästöä. Emme kai sentään ole vielä tuon ajatustavan pauloissa, pohti Forss.

Vasemmisto halusi selvitystä myös kipupoliklinikan toiminnan lopettamisesta.

-Kipujen hallinnan tärkeydestä on puhuttu vuosia, mutta miksi siihen ei Suomessa ole kiinnitetty huomiota. Meillä ei ole tarkempaa tietoa tämän toiminnan paikallisesta merkityksestä, selvitys pitäisi tästäkin saada ettei hölmöillä.

Lääkärien työn osalta vasemmisto oli perussuomalaisten kanssa samoilla linjoilla. -Meillä lääkäri käyttää aikaa vastaanotolla potilasta kohti puoli tuntia, muualla kymmenen minuuttia vähemmän. Siirtymällä samaan rytmiin vaikutus on sama kuin viiden lääkärin palkkaamisella lisää. Lisäksi lääkärien vastaanottoon käyttämä aika on meillä runsas kolme tuntia päivässä, kun se muualla on runsas neljä tuntia. Tämänkin muutoksella tulisi kahta lääkäriä vastaava resurssi lisää.

-Konsultit esittävät toimenpiteiden valmistelijoiden nimeämistä ja aikatauluttamista päätöksenteon jälkeen. Meistä se pitäisi tehdä jo ennen päätöksentekoa. Monissa toimenpiteissä on paljon epäselvyyttä, joka pitää selvittää, että tiedetäme päätöksenteon hetkellä mitä mikin tarkoittaa. Monet mahdollisista päätöksistä tulevat olemaan lopullisia, eikä niitä pystytä myöhemmin enää perumaan. Ilman vastuuhenkilöitä ja aikatauluja asiat jäävät levälleen. Siihen meillä ei ole varaa, päätti Harto Forss.

Lisätty ke 10.11.2010 | 1 kommentti

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös