Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 17.01.2022

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitukseen alueelliset 200.000 asukkaan väestöpohjat?

Aluesanomat

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusta ehdotetaan saneerattavaksi kovalla kädellä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työryhmä haluaisi luopua nykyisestä sairausvakuutuksen korvausjärjestelmästä. Tilalle ehdotetaan alueellisia, noin 200.000 asukkaan väestölle palveluja järjestävää ja rahoittavaa toimijaa. Nykyisen järjestelmän päällekkäisistä palveluista ja ylikapasiteetista halutaan eroon.

Thl luovutti eilen peruspalveluministeri Paula Risikolle raportin, jossa ehdotetaan yksikanavaista sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusmallia. Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon julkinen rahoitus koottaisiin yhteen alueelliselle palvelujen järjestäjälle, joka vastaisi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta alueensa asukkaille. Raportissa ehdotetaan myös että erillisestä sairaanhoidon korvausten kanavoinnista siirytään yhtenäiseen rahoitukseen.

-Aiheesta on aiemmin tehty lukuisia selvityksiä ja kaivattu valtakunnallista kokonaisratkaisua. Raportti esittää Thl:n selvitystyöhön pohjautuen konkreettiset linjaukset terveydenhuollon kehittämiselle ja yhtenäiselle rahoitukselle. Erityisesti kysymys on siitä, että käytettävissä olevia julkisia varoja voitaisiin käyttää tehokkaasti mahdollisimman suuren terveyshyödyn saamiseksi koko väestölle, pääjohtaja Pekka Puska korostaa.

Monesta kanavasta eroon
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa rahoitetaan usean eri toimijan kautta. Tärkeimpiä rahoittajia ovat valtio, kunnat, kela, työnantajat ja kotitaloudet sekä yksityiset vakuutusyhtiöt. Raportin mukaan nykyisestä monikanavaisesta rahoitusjärjestelmästä on monia hyötyjä. Se esimerkiksi tarjoaa valinnanvapautta maksukykyisille asiakkaille, lisää yksityistä palvelujen tarjontaa ja tarjoaa julkisella sektorilla työskenteleville ammattilaisille mahdollisuuden lisäansioihin.

Haitat ovat kuitenkin selvästi hyötyjä suurempia. Monikanavainen rahoitus ylläpitää päällekkäistä palvelutarjontaa, luo ylikapasiteettia tutkimus- ja hoitopalveluissa, synnyttää henkilöstön saatavuusongelmia ja lisää epätarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä ja kokonaiskustannuksia. -Se kannustaa siirtämään hoito- ja kustannusvastuuta maksajalta toiselle ja synnyttää palvelujärjestelmään tehottomuutta. Monikanavainen rahoitus myös ylläpitää alueellista ja väestöryhmien välistä eriarvoisuutta, hidastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamista, palvelujen tasapainoista kehittämistä sekä painopisteen siirtämistä laitoshoidosta avohoitoon ja korjaavista toimista ehkäiseviin toimenpiteisiin, sanotaan raportissa.

Rahoitus ja palvelut yhteen

Raportin mukaan vähäisillä, nykyisen rahoitusjärjestelmän ongelmakohtia paikkaavilla uudistuksilla ei voida poistaa monikanavaisen rahoituksen ongelmia. Ne voidaan ratkaista vain uudistamalla koko sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä. Rahoitusta ei voi tulevaisuudessa tarkastella irrallaan palvelujen järjestämisestä, vaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu tulee uudistaa samanaikaisesti. Yksikanavainen rahoitus toisi sosiaali- ja terveydenhuoltoon ohjattavuutta kun sama taho vastaisi sekä palvelujen rahoituksesta että järjestämisestä.

Raportti ehdottaa, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon julkinen rahoitus kootaan yhteen alueelliselle palvelujen järjestäjälle, joka vastaa palvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta alueensa asukkaille. Raha seuraa asiakkaan mukana palvelujen tuottajalle.

Ehdotus tukee sosiaali- ja terveydenhuollon nykyistä syvällisempää integraatiota alueellisella tasolla siirtämällä järjestämisvastuun palveluista yhdelle alueelliselle toimijalle. Malli myös kokoaa kaikki nykyiset julkiset rahoituskanavat yhdeksi alueelliseksi rahoituskanavaksi. Se lisää asiakkaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujärjestelmän tehokkuutta ja luo mahdollisuuksia entistä paremmalle väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle.

Koko maassa 12-15 toimijaa
Ehdotetun alueellisen palvelujen järjestäjän ja rahoittajan väestöpohjan tulisi olla mielellään vähintäänkin 200.000 asukasta, ja koko maassa alueita voisi olla esimerkiksi 12–15. Laaja-alaisiin ja riittävän suuriin väestöpohjiin perustuva alueellinen järjestäminen luo mahdollisuuksia tuottaa palvelut usealla toisiaan täydentävällä tavalla.

Ehdotusten perustavoitteena on rakentaa maahan yhtäläisin perustein koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa rahoittava järjestelmä. Tämän vuoksi uuteen järjestelmään sisällytetään varat kaikkea terveyden- ja sairaanhoitoa varten, eikä siksi ole asianmukaista pitää yllä erillistä sairausvakuutuksen rahoituskanavaa yksityisten terveyspalveluiden tai työterveyshuollon yhteydessä toteutettavaa sairaanhoitoa varten. Samaan aikaan on tarkoituksenmukaista vahvistaa lakisääteisiä työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon palveluja lisäämällä niiden rahoitusta ja parantamalla palvelujen laatua ja saatavuutta. Jatkossakin julkisesti rahoitettuja palveluja tuottavat julkiset ja yksityiset toimijat.

Thl:n ylijohtaja Marina Erhola toivoo, että raportti edistää ja tukee ennakkoluulotonta ja rakentavaa keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen ja rakenteiden uudistamisen suuntaviivoista ja luo pohjaa tulevaisuuden lainsäädännöllisille ratkaisuille. -Tarvitsemme ripeästi yhteistä näkemystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja konkreettisia suuntauksia sekä kansallisesti johdettuja toimenpiteitä sen saavuttamiseksi.

Lisätty to 18.11.2010 | kommentoi

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös