Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.09.2021

Uudellakaupungilla jätti-investoinnit, päätös sosiaali- ja terveyskeskuksen menojen leikkaamisesta siirtyi ensi viikkoon

Talousjohtaja Anne Takala tekee Uudellekaupungille ”noin kymmenettä” talousarviota ja taloussuunnitelmaa.

Olli Haapala

Uusikaupunki ei pääse ylös taloutensa alamäestä ilman mittavia säästöpäätöksiä. Kaupunginhallitus päätti maanantaina ensi vuoden talousarviota ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmaa käsitellessään muun muassa investointien karsimisesta, mutta sosiaali-ja terveyskeskuksen menojen leikkauslista siirrettiin ensi viikkoon. Hallitus kuulee seuraavassa kokouksessaan ensi maanantaina terveydenhuollon ammattilaisia. -Kaikkea jota aiemmin on tehty, ei voida tehdä jatkossa. Jokainen säästöpäätös on sellainen, että se on jollekin osapuolelle harmillinen, kuvasi tilannetta talousjohtaja Anne Takala.

Maratonkokous

Hallituksen 35 pykälän maratonkokous kesti yli 15 tuntia, mikä ei kuitenkaan ole uusi kokousistumisen kaupunginennätys. Puheenvuoroja pidettiin satoja ja äänestämäänkin ehdittiin 20 kertaa, lähinnä investointipäätöksistä. -Kokouksen ilmapiiri oli kuitenkin ihan mukava ja rakentava. Äänestyksiä investoinneista oli runsaasti, niistä kahdessa syntyi kaupungille lisää menoja 97.600 euroa.

Poliittiset puolueet esittivät valtuustoseminaarissa noin 1 miljoonan euron menojen leikkauksia kaupunginjohtajan tekemään ensi vuoden talousarvioon. Saimme kokoon pienistä summista noin 300.000 euron säästöt, mikä sinänsä on kovin vähän. Toisaalta lähes puolet puolueiden esittämistä leikkauksista – yhteensä 142.000 euroa – siirrettiin seuraavaan vuoteen, selvitti talousjohtaja Takala.

-Muutokset ensi vuoden talousarvion investointeihin olivat leikkauksina pieniä ja koskivat esimerkiksi keskusta-alueen katusuunnitelmia (kuten Veneveistämönkatu). Kevyen liikenteen väylien suunnitelmia puolitettiin ja poistettiin, liikennekaluston (kuten kaupunkisuunnittelun maastoauton) määrärahoja leikattiin ja julkisivukorjauksia lykättiin tai määrärahoja leikattiin. Isot päähankkeet säilyivät, erittelivät talousjohtaja Takala ja hallituksen puheenjohtaja Hekki Wala (kok).

Novidan kiinteistöt myydään

Kaupungin talouden tervehdyttäminen onnistuu tai kaatuu sosiaali- ja terveyskeskuksen säästöohjelman hyväksymiseen ja toteuttamiseen. -Jos sitä ei saada kuntoon, taloutta ei saada kuntoon, eikä sen seurauksena palveluita saada kuntoon, jolloin kierre jatkuu, varoitti talousjohtaja.

Uudenkaupungin kokonaan omistama ammatiopisto Novida liittyy ensi vuoden alussa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään. Liittyminen vähentää kaupungin henkilöstöä runsaalla 70:llä. Myös ratkaisu kiinteistöjen vuokraus- ja myyntineuvotteluissa loimaalaisten kanssa on käytännössä syntynyt. -Kaupunki vuokraa kiinteistöt ensin puoleksi vuodeksi kuntayhtymmälle, joka sen jälkeen ostaa ne omakseen. Kaupunki siis myy (tasearvosta) ammattioppilaitoksen kuntayhtymälle, paljasti kaupunginjohtaja Kari Koski. Koulutuskuntayhtymän autonomisen tulevaisuuden kannalta ratkaisu on paras mahdollinen.

-Hallituksessa ollaan pitkälti Kosken linjoilla, myydään pois. Vuokrat olisivat kuitenkin olleet varsin korkeat, arveli Heikki Wala. -Novidan toiminta ei missään suhteessa muutu. Kaupunki omistaa osan Novidasta kuntayhtymän kautta.

Suurin ponnistus

Talousjohtaja Takala muistutti kaupungin talouden tervehdyttämisen suurimman ponnistuksen olevan sosiaali- ja terveyskeskuksen vielä yksilöimättömän ”säästöohjelman”, jonka vaatimus ensi vuodelle on 2 miljoonan euron menojen leikkaus.

Kaupunginhallitus taittaa peistä säästökohteista ensi maanantaina. -Se on kova vääntö, mutta meidän on pystyttävä tuottamaan sosiaali-ja terveyspalvelut alle maan keskitason, ovathan myös palvelujen tulot alle maan keskitason. Meillä ei ole varaa edes (tarvearvioituihin) keskiarvokuluihin.

Sosiaali- ja terveyskekuksen menot 67 miljoonaa euroa ovat kolme neljäsosaa kaupungin kokonaismenoista.

Menojen suitsimista mutkistaa se, että pitkä konsulttityö ei ole tyydyttänyt kaikkia osapuolia. Sairaanhoitopiirin peukalon alla oleva aluesairaala – esimerkiksi - pitää konsulttien arviointia sairaalan toiminnasta osin jopa virheellisenä ja on toimittanut kaupunginhallitukselle oman näkemyksensä. Sairaalan edustajat tulevatkin selvittämään näkemyksiään hallitukselle.

-Poliittinen yksimielisyys 2 miljoonan euron säästövaatimukselle löytyy. Osasta ollaan jo yksimielisiä, osa selvisi viime viikolla sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtoselta, joka ilmoitti piirin miljoonaluokan säästöistä. Olemme kyllä hyväksymässä nekin, kuten sairaanhoitopiirin lupaaman 700.000 euron maksusäästön. Oma säästöpykälä on siis vielä auki ja se tullaan lyömään lukkoon maanantaina. En halua nyt ennakoida lopputulosta. Perustamme työryhmän ja päätetyille toimenpiteille annetaan aikataulu, Wala totesi. Hän sanoi terveyskeskuksen säästöohjelman liittyvän elimellisesti aluesairaalan toimintaan. -Kaikki riipuu kaikesta. Toisaalta tunnustan poliitikkona, ettei minulla ole mitään pätevyyttä ratkaista terveydenhuoltojärjestelmän tasonongelmia.

Sairaanhoitopiirin talousarvio Vakka-Suomen aluesairaalan osalta kertoo osittain päinvastaista sairaalan ensi vuodesta: suoritetavoitteet ovat laskussa hoitojaksojen, hoitotoimenpiteiden ja leikkaustoimenpiteiden osalta, mutta kasvussa esimerkiksi avohoitokäyntien osalta. Sairaala investoi 0,9 miljoonaa euroa ilman että tuotot juuri lisääntyvät. Sairaala ostaa lisää lääkäripalveluja, siirtää kardiologin viran Tyksiin ja muuttaa kolme perushoitajaa sairaanhoitajiksi. Ensi vuoden toimintakulut lisääntyvät viime vuoteen verrattuna niukasti eli 1,8 prosenttia. Maksut kunnille eivät nekään juuri nouse muutamaa prosenttia reippaammin.

Nämä muuttuvat

Kaupunginjohtajan tekemään ensi vuoden talousarvioon hyväksyttiin muun muassa seuraavia muutoksia. Myyntivoittoja budjetoitiin 600.000 euroa, tuloon päästään panemalla myyntiin ranta-asemakaavoitettavat 24 tonttia rakennuksineen. Myyntihinnat arvioitetaan etukäteen kiinteistönvälittäjällä.

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen organisaatiota uudistetaan. Ensi vuonna uudistuksiin vaikuttavat lähinnä eläköitymiset. Keskuksen organisaatio virtaviivaistetaan, sillä nyt keskuksen alaisuuteen kuluu henkilökuntaa kaupungin johdosta teknisen osaston työntekijään ja laitoskeittiön siistijään.

Vuokra-asuntoja omistavat asunto-osakeyhtiöt fuusioidaan 1-4 emoyhtiöksi. Pieniä yhtiöitä on nyt puolentoista sataa ja ne ovat konserniohjauksen kannalta varsin hankalia. Vuoden alussa astuu voimaan kaupungin sisäinen vuokrajärjestelmä, joka huomioi myös kiinteistöjen pääomakustannukset. -Ilmaisia tiloja ei ole, mutta kaupungin kannalta vaikutuksena on vain porkkana luopua tarpeettommista tiloista, selvittivät Koski ja Wala.

Seuraavaan suunnitelmakauteen sisältyy sataman yhtiöittäminen ja peruskouluverkon uudistamisen loppuunvieminen. -Kouluverkon supistamisen säästöjä ei vielä tiedetä tarkasti, koska lukuvuosi on kesken. Suunnitelmia on kuitenkin toteutettu ja uskon säästön nousevan tulevina vuosina vuositasoksi laskettuun 550.000 euroon. Oppilasmäärän muutosta ei ole vielä voitu ottaa huomioon, sen sijaan hyviä kuljetusratkaisuja on saatu aikaan, koulurakennusten myyntikin vaikuttaa lopputulokseen, eritteli Wala.

Toteutuneen toimenpideohjelman säästöohjelman vaikutus olisi yhteensä on 1.9 miljoonaa euroa ensi vuonna, 3.1 miljoonaa euroa seuraavana vuonna, 4.1 miljoonaa euroa vuonna 2013, 4.3 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 4.4 miljonaa euroa vuonna 2015.

Investoinnit

Uusikaupunki investoi talousarvioesityksen mukaan ensi vuonna 5,8 miljoonaa euroa ja liikelaitokset noin 7,4 miljoonaa euroa. Suurinvestoinnit tehdään pääosin lainarahalla – kaupungin osalta 4 miljoonan euron lainalla – ja niihin kuuluu soijajalostamon infrastruktuuria (Orivolla 0,72 ja satamassa 0,5-1,0 mijoonaa euroa), raakavesiverkon laajennus, meriväylän syventäminen, kiinteistöjen kunnostusohjelma, Hiun kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakenneutyöt (0,12 miljoonaa euroa), Viikaisten koulun saneeraus (0,36 miljoonaa euroa) ja Nonparellin ryhmäperhepäiväkodin peruskorjaus (0,26 miljoonaa euroa).

Kaupunginhallituksessa investoinneista puhuttiin tunteja ja äänestettiin viitisentoista kertaa. Ohjelmanumero uusittaneen joulukuun valtuustossa.

Lisätty la 20.11.2010 | 7 kommenttia

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös