Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 21.09.2021

Jätevesiasetus pato haja-asutusalueen jätevedesien puhdistamiselle

Aluesanomat

Haja-asutusalueiden jätevesien puhdistaminen takkuaa. Syytetyn penkillä on viisi vuotta vanha jätevesiasetus, jonka vaatimukset jätevesien puhdistukselle olivat niin tiukat, että sekä kiinteistön omistajilla että kiinteistökohtaisten käsittelylaitteiden suunnittelijoilla ja myyjillä on yhä sormi suussa. Pitäisikö kiinteistö liittää – jos mahdollista – oitis siirtoviemäriverkkoon, vai odottaa ja pidättyä kiinteistökohtaisesta ratkaisusta ja vaatiaan jatkoaikaa laitteiden tehon ja toiminnan parannuksille?

Viimeksi asiaan puuttui Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Rauno Saari. -Jätevesiasetuksen tarkoituksena oli vähentää haja-asutusalueen kiinteistöjen lähiympäristölle aiheuttamaa jätevesikuormitusta. Tavoitteena oli hidastaa vesistöjen rehevöitymistä ja estää pohjavesien ja talousvesikaivojen pilaantumista. Yhden kiinteistön jätevesien aiheuttama kuormitus tuntuu vähäiseltä. Kun kyseessä ovat miljoonan asukkaan ja puolen miljoonan kesämökkiasukkaan jätevedet, vaikutukset ympäristöön ovat mittavia.

Tavoitteiden toteutuminen näyttää matelulta. Onnistuneita ratkaisuja – joita niitäkin on osattu tehdä – esitellään mediassa samaan tahtiin kuin susien jälkiä kotipihoilla.

Ylijohtaja Saari sanoo asetuksen vaatimuksista tulleen aluen alkaen ”niin kovat”, ettei silloin ollut ”saatavissa kiinteistökohtaisia käsittelylaitteita, joilla olisi näihin vaatimuksiin päästy”. -Tämä aiheutti sen, että käytännössä ainoa toimiva ratkaisu oli viemäriverkkoon liittyminen. Tämä näkyy myös nyt siirtymäaikana toteutuvissa ratkaisuissa. Kuntien vesihuoltolaitosten ja perustettujen jätevesiosuuskuntien toteuttamat viemäröintihankkeet ovat edenneet varsin hyvin alueilla, joissa viemäröinnin järjestäminen on ollut järkevää. Kiinteistökohtaisia ratkaisuja on sen sijaan rakennettu toistaiseksi varsin vähän.

-Lisää vaikeuksia asetuksen toteuttamiselle ovat tuoneet viimeaikaiset tiedot, että kiinteistökohtaisten puhdistamoiden teho ei lupauksista huolimatta saavuta asetuksen vaatimia tehoja. Nyt ollaan sitten vaiheessa, jossa etsitään syitä ja syyllisiä, arvioi ylijohtaja Saari perniöläisen jätevesiosuuskunnan juhlatilaisuudessa viime viikolla.

Jäitä hattuun

Ympäristösuojelulakia ja -asetuksen jätevesiasetusta aiotaan nyt muuttaa. Vapautusta rakentamisesta aiotaan helpottaa ja asetuksen siirtymäsäännöstä jatkaa.

-Tämä prosessi lisää edelleen epätietoisuutta. Varsinkin vapautusperuste kuohuttaa nyt mieliä. Koetaan yleisesti, että ikään liittyvä vapautus asettaa haja-asutuksen asukkaat entistä epätasa-arvoisempaan asemaan. Lisäksi tämänkaltainen säädös asettaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella asuvat ikärajan ylittäneet asukkaat eriarvoiseen asemaan haja-asutusalueen asukkaiden kanssa, koska vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella noudatetaan vesihuoltolain säädöksiä, joissa tällaista ikärajaa ei ole.

Miljoona suomalaista

Ylijohtaja Saari kehottaa ”tässä muutoksen muuttamisen innostuksessa” panemaan jäitä hattuun. -Olisi hyvä huomata, että vähäinen jätevesikuormitus mahdollistaa jo nyt vapautuksen saannin annetusta asetuksesta. Informaatiota tästä mahdollisuudesta on jaettu turhan säästeliäästi.

Maaseudulla ja haja-asutusalueilla viemäriverkkojen ulkopuolella elää noin miljoona suomalaista. Siirtoviemärihankkeita Suomessa on meneillään noin 30.

Miljoonan suomalaisen haja-asutus kuormittaa vesistöjä maatalouden jälkeen pahimmin. Jos jätevesiasetus toteutuisi kiitettävästi, haja-asutuksen fosfori- ja muu kuormitus puolittuisi, laskee ympäristöministeriö.

Syke puolustautuu

Suomen ympäristökeskusta on kritisoitu siitä, että se ei seuraa markkinoilla olevia järjestelmiä ja saata puolueettomia ja luotettavaan arviointiin perustuvia tietoja julkisuuteen niin kuin asetus määrää. Syke:n väitetään antaneen väärin perustein lausuntoja testaamiensa puhdistamojen tehosta. -Syke on antanut tilaajille vuosina 2008 - 2009 testiraporttien yhteydessä lausuman siitä, että tulosten perusteella puhdistamo täyttää asetuksen vaatimukset. Lausuma on annettu sillä oletuksella, että laitetta käytetään oikeissa olosuhteissa, selvittää ympäristökeskus.

-Eräiden yritysten markkinoinnissa Syke:n lausumaa käytettiin kuitenkin harhaanjohtavasti, minkä takia lausunnon lisäämistä on jälkeenpäin arvioituna pidettävä virheenä. Konsultoituaan muita eurooppalaisia testauslaitoksia Syke korjasikin toimintaansa viime vuonna ja jätti testiraporteista pois tämän maininnan. Syke toimitti yrityksille uudet raportit ja kehotti yrityksiä olemaan käyttämättä vanhoja lausuntoja markkinoinnissa.

-Vanhoissa raporteissa ollut asiantuntijalausuma ei ollut sinänsä väärin, mutta sen sisällyttäminen testiraporttiin ei ollut riittävästi harkittua, korostaa yksikönpäällikkö Risto Saarinen Syke:stä.

Tällä viikolla julkistetut Maa- ja metsätalouden tutkimuskeskuksen ja TM Rakennusmaailman testaukset vastaavat olosuhteiltaan pitkälle Syke:n tekemiä testauksia.

Kummatkin testitulokset osoittavat, että laitepuhdistamoilla on edellytykset saavuttaa asetuksen vaatimukset. Hetkittäin puhdistustulos voi vaihdella, mutta oleellista on, että keskimääräinen puhdistustulos on riittävä.

Syke ylläpitää jatkuvasti verkossa puhdistamosivustoa. Tällä sivustolla Syke täyttää hajajätevesiasetuksessa sille osoitetut tehtävät.

Haja-asutusalueen jätevesiratkaisut kannattaa aloittaa neuvonnasta ja suunnittelusta

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyllä parannetaan ensisijaisesti lähiympäristön tilaa

Syken puhdistamosivusto

Lisätty to 25.11.2010 | kommentoi

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös